Förra årets övertid motsvarar 115 000 heltidsjobb. Läggs därtill obetald övertid tillkommer ytterligare 25 000 jobb, enligt en TCO-rapport.

Mellan 2009 och 2011 steg övertidsuttaget med 10 procent, skriver DN.

Under 2011 var uttaget i snitt 4,6 miljoner arbetstimmar i veckan samt ytterligare 25 procent obetald övertid.

Mest betald övertid arbetar privatanställda tjänstemän medan akademiker oftast arbetar över utan ersättning. LO:s medlemmar arbetar minst övertid och nästan aldrig obetalt.