Foto: Janerik Henriksson

The sky is the limit. Hotell- och restaurangbranschen växer mot skyn. Det här är ett av Scandics senaste hotelltillskott, Victoria Tower i Kista.

 

Majoriteten av de anställda i hotell- och restaurangbranschen jobbar i stora, vinstrika företag och koncerner. Det är en myt att branschen präglas av små olönsamma caféer och restauranger.

– I avtalsrörelser lyfts ofta det lilla olönsamma företaget upp som exempel, men de flesta anställda i branschen finns i större företag. Många är multinationella koncerner, säger Ella Niia, ordförande i Hotell- och Restaurangfacket.

Samtidigt är låga löner och otrygga anställningar mer regel än undantag. Nästan hälften, 44 procent, är tillfälligt anställda. 36 procent jobbar deltid. Minimilönen för en 18-åring är 14.000 kronor. Före skatt. Detta i en bransch där 46 procent av personalen är under 26 år.

Hotell- och restaurangfacket går igenom branschen i en ny rapport. De 100 största företagen omsatte 39 miljarder och redovisade en samlad vinst på 2,3 miljarder kronor 2010. Här finns många av dem som jobbar i branschen. 60 procent av de hotellanställda och 40 procent av de restauranganställda jobbar i företag med minst 30 anställda.

De små olönsamma caféerna och pizzeriorna har ofta inga anställda alls.

Lönsamheten i de stora företagen är betydligt större än i branschen som helhet. Politiska beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 26 år och sänkningen av restaurangmomsen vid årsskiftet har bättrat på siffrorna. Bara svenska McDonalds tjänade 140 miljoner på sänkta arbetsgivaravgifter 2009.

Däremot har det inte gett några nya jobb. Rapporten hänvisar till att regeringens finanspolitiska råd, Konjunkturinstitutet, Riksrevisionen och IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har kommit till samma slutsats. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna har haft oklar eller begränsad effekt på jobben.

Andelen unga har inte heller ökat i hotell- och restaurangbranschen. Ungdomarna utgjorde 46 procent av samtliga anställda både 2006 och 2010. Rapporten ifrågasätter om en större andel unga är något att sträva efter i det som redan en ungdomsbransch.

En större utmaning är att göra branschen så attraktiv att människor kan stanna kvar också med stigande ålder, skriver facket i rapporten.

Hotell- och restaurangbranschen växer oavsett konjunktur. På fem år, mellan 2006 och 2010, skapades 20.000 nya jobb. Antalet anställda ökade från 95.000 till 115.000. Omsättningen ökade med 34 procent i fasta priser. Enbart 2011 ökade omsättningen i restaurangbranschen med 4,7 miljarder.

Branschen tror på fortsatt tillväxt. Företagarna inom hotell- och restaurang är mer optimistiska om framtiden än det övriga näringslivet.