Danmark har fått ett nytt avtal för knappt 600 000 privatanställda. Både fack och arbetsgivare säger sig vara nöjda med det tvååriga avtalet som ger de lägsta löneökningarna i modern tid.

– Det är ett riktigt krisavtal, ett av de lägsta vi sett, säger Søren Kaj Andersen, sociolog på Köpenhamns universitet.

I går tisdag sa båda parterna ja till det förslag som medlarna presenterat.

Efteråt kommenterade både fack och arbetsgivare uppgörelsen utifrån ett krisperspektiv.

Avtalet är, enligt arbetsgivarna, en återställare jämfört med de förhållandevis höga löneökningar som landet haft från början av 2000 till 2009.

Jørn Neergaard Larsen, chef på Dansk Arbejdsgivareforeningen, var nöjd eftersom han ansåg att uppgörelsen innebär att Danmarks blir mer konkurrenskraftigt.

LO: ordförande Harald Børsting refererar också till krisen.

– Fackets högsta prioritet är att försäkra oss att så många som möjligt av våra medlemmar får jobb, säger han.

Uppgörelsen innebär att lönerna ökar minst 1,25 procent i år och 1,5 procent nästa år. Anställda i flera branscher kan dock räkna med större löneökningar efter lokala uppgörelser.

Frågan är dock om de totala löneökningarna når upp till inflationen som spås bli 2,5 procent i år.

Att de danska löneökningarna ser ut att bli mindre än i Sverige (där löneökningarna blir 2,6 procent) beror enligt forskaren Søren Kaj Andersen på att landet drabbats hårdare av krisen.

– Vi har tappat 180 000 jobb sedan 2008, säger han.

Andra delar i avtalet är att anställda får större frihet att förfoga över de kompetenskonton som finns för vidareutbildning. LO har varit kritiskt till de tidigare reglerna som ansetts för byråkratiska. 
Det nya avtalet ger också äldre en möjlighet att ta ut en del av sin framtida pension för att trappa ned i arbetstid de sista åren före pensionen.

Fakta

Danskt avtal

Nästan 600 000 privatanställda i Danmark har fått ett nytt löneavtal som innebär en lönehöjning på minst 1,25 procent första året och 1,5 procent nästa år. Många får dock större lönehöjningar efter lokala förhandlingar.

I Danmark röstar LO:s medlemmar om de ska säga ja till avtal eller inte. Drygt 69 procent av LO-medlemmarna röstade ja till det bud som medlarna lämnat.

Avtalet sträcker sig från 1 mars 2012 till 1 mars 2014.