– Jag hoppas fortfarande att politikerna ska dra tillbaka beslutet, säger Pernilla Svahn. Foto: ANNELIE LEDIN/SR

 

Nu är de politiska besluten klubbade. All personlig assistans i Sundsvall och Falun ska bli privat. 450 personliga assistenter får nya arbetsgivare och sannolikt sämre arbetsvillkor.

Pernilla Svahn kommer att överklaga beslutet i Sundsvall. Hon är mamma till Mia, sju år, som har personlig assistans.

– Vi har valt kommunen. Nu får vi välja mellan privat och privat. Det är ingen verklig valfrihet, säger hon.

Hon är orolig för att dotterns assistenter ska sluta. Det skulle vända upp och ner på familjens tillvaro. Det tar lång tid att skola in en ny assistent, det tar lång tid att lära känna och tolka hennes dotter och att upprätta ömsesidig tillit och kontakt.

– Jag är rädd för att våra assistenter får så pass mycket sämre villkor att de väljer att stanna kvar i kommunen. De har barn och familjer och kan inte stanna till vilket pris som helst, även om de är lojala med Mia.

Även i Falun kommer beslutet att överklagas. Där är det några gode män, som ska tillgodose brukarnas intressen, som tycker att kommunen har misskött informationen.

Kommunals sektion i Falun samlade in 1 000 namn på protestlistor som överlämnades till politikerna inför kommunfullmäktiges sammanträde. Det hjälpte inte. Tre socialdemokrater röstade med de borgerliga och därmed blev det ja till privatisering.

I Sundsvall räckte det med ett beslut i kommunstyrelsen. Den ordningen röstades igenom av den tidigare rödgröna majoriteten. Den borgerliga majoriteten drev igenom beslutet om privatisering.

Kommunal har varslat Almega vårdföretagen om nyanställningsblockad som börjar på fredag. Blockaden riktas mot sju riskkapitalägda assistansbolag.

Enligt Kommunal ligger medellönen för en personlig assistent på Almegas avtalsområde på 19 500 kronor i månaden. Medellönen i kommunerna är 21 600 kronor. Dessutom innebär de privatanställdas avtal sämre jourersättning, kortare semester och längre arbetsveckor.

Heltid är vanligare i kommunerna. Sundsvall har infört rätt till heltid och Falun håller på. Kommunernas assistenter är fast anställda. De privata assistenterna kan få sparken direkt om brukaren är missnöjd.

Både i Sundsvall och Falun har Kommunal varit ute på gator och torg för att protestera och bilda opinion. Nu ska 250 personliga assistenter i Sundsvall och ytterligare 200 i Falun byta arbetsgivare, om de inte väljer att stanna i kommunen och hoppas på att bli omplacerade. Då kan följden bli att andra kommunalt anställda blir uppsagda för att ge plats åt assistenterna.

– Jag hoppas att det inte blir så. Vi ser att vi har så stora pensionsavgångar framför oss att vi kommer att hävda att kommunen inte kan sparka någon, säger Åsa Selander, ordförande i Kommunals sektion Stöd och Omsorg i Sundsvall.

Falun räknar med att spara in åtta miljoner. Sundsvall tror på drygt fem miljoner. Båda kommunerna har runt 30 procent av assistansen i egen regi. Resten är privat. Både Sundsvall och Falun ska handla upp assistansen. En privat anordnare ska in i stället för kommunen i båda städerna.

– Kommunen kommer att finnas kvar som valbart alternativ och ansvara för att assistansen håller fullgod kvalitet. Däremot kommer vi inte att utföra assistansen i egen regi med egen personal, säger Else Ammor (M), socialnämndens ordförande i Sundsvall.

I Sundsvall blir det en verksamhetsövergång. Det innebär att den nya entreprenören blir skyldig att anställa alla assistenter. De får behålla lön och anställningsvillkor i ett år. Målet är att allt ska vara klart före årets slut, men Else Ammor utesluter inte att det kan bli förseningar.

Malin Ragnegård, Kommunals sektionsordförande i Falun, har inte sett någon tidtabell. Hon vet inte heller om assistenterna får behålla samma villkor som i kommunen under det första året efter övergången.

– Inget är klart än. Det har varit helt tyst sedan fullmäktige tog beslutet. Nästa steg lär bli att vi försöker påverka upphandlingsunderlaget så mycket som möjligt, berättar hon.

FAKTA: Gagnef på tur

Tio kommuner och fyra stadsdelar i Stockholm har privatiserat den personliga assistansen. Nu följer Sundsvall, Falun och förmodligen även Gagnef efter. Kommunfullmäktige i Gagnef tar beslutet på måndag.
Staffanstorp i Skåne var först 2008 och följdes av Ånge, Gotland, Vaggeryd, Nordanstig, Härnösand, Västerås, Ystad, Vellinge och Uppsala plus fyra stadsdelar i Stockholm med 250 000 invånare: Södermalm, Östermalm, Norrmalm och Skarpnäck.
De flesta har lagt ut assistansen på entreprenad. Uppsala och Vellinge anlitar flera anordnare inom ramen för lov, lagen om valfrihetssystem.
I Skarpnäck startade enhetschefen för personlig assistans, Ulrica Bonaguidi, ett eget företag och tog med samtliga brukare i stadsdelen plus 200 personliga assistenter. I Ånge tvingades kommunen backa och återtog en del av assistansen i egen regi.