Var tredje anställd har för dålig kondition för att kunna prestera bra på jobbet, visar en ny undersökning av 53 000 anställda i hela landet.

Det är företagshälsan Previa som kartlagt anställdas kondition genom väga samman resultat från tester på motionscykel med intervjuer.

Kartläggningen visar att 31 procent av de anställda har dålig kondition. 34 procent har medelgod kondition och en lika stor andel ligger på en hög nivå.

– Det är ett stort stickprov som är representativt för hela arbetslivet, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ansvarig på Previa.

Hälften av de anställda uppger att de har en stillasittande fritid eller endast motionerar lätt. Den låga konditionsnivån innebär inte bara att man har sämre ork, utan också en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Fruktskålar gör ingen skillnad här, säger Urban Svensson. Det krävs en halvtimmes rask promenad om dagen för att orka med både arbetet och en aktiv fritid.

Den största andelen anställda med dålig kondition finns bland yngre män. Samtidigt är det fler bland de unga männen som ägnar sig åt hård träning, 20 procent jämfört med 10 procent i riksgenomsnittet.

– Det handlar om det gamla vanliga, unga män ser sig själva som fullständigt odödliga, säger Urban Svensson. De söker inte heller sjukvård, att man kan bli sjuk finns inte i deras världsbild.

Företagshälsan gör ofta liknande kartläggningar, även på enskilda arbetsplatser, men få arbetsgivare försöker göra något åt problemet, berättar Urban Svensson. Samtidigt är många arbetsgivare ganska generösa när det gäller friskvård.

– En del kalkylerar kallt med att bara tio procent av de anställda kommer att använda möjligheten.

Både chefer och fackliga företrädare kan uppmuntra anställda att motionera regelbundet genom att vara goda förebilder.

– Många har friskvårdskort, men ofta är det redan frälsta som använder det.

Är facket lika dåligt som arbetsgivaren?

– Facken är mycket duktiga på att ställa krav när det gäller lagstadgade medicinska kontroller, men tyvärr inte när det gäller den viktiga vardagsmotionen, små åtgärder som kan göra stor skillnad, säger Urban Svensson.

Fakta

Tre tips från Previa:

• Utnyttja möjligheten till skattefria friskvårdsbidrag.

• Ordna en stegtävling. Stegräknare är ett effektivt sätt att bli medveten om hur mycket man rör på sig.

• Få in mer rörelse i vardagen, exempelvis genom gående möten eller genom att ställa skrivaren längst bort i lokalen.