Orden är hårda när Saabs före detta vd Victor Muller och rekonstruktören Guy Lofalk talar om varandra. I dag möttes de i rätten och båda anklagar varandra för att ha misskött sina uppdrag.

I dag hölls edgångssammanträde i Saabkonkursen i Vänersborgs tingsrätt. Under sammanträdet lovade ett antal bolagsrepresentanterna och den tidigare rekonstruktören under ed att uppgifterna i bouppteckningen i konkursen stämmer. Där framgår bland annat att Saab Automobile har skulder på till 11,3 miljarder medan tillgångarna bara uppgår till 2,8 miljarder kronor.

Deltagarna i sammanträdet fick även göra ändringar och tillägg, och även om en del nya uppgifter framkom påverkar de inte totalsummorna i någon högre grad.

Victor Muller tog dock tillfället i akt att i rätten lägga fram ett skadeståndsanspråk mot rekonstruktören Guy Lofalk.

– För de skador han åsamkat bolaget, sade Muller.

Victor Muller meddelade också att han inte bara kommer att kräva Guy Lofalk, utan också ”tredje part” på skadestånd.

– I nuläget är det inte möjligt att nämna några belopp och vilka parter det gäller. Men en av dem är naturligtvis Lindahl, advokatbyrån, vars 24 timmarsavhopp orsakade stor skada för processen, sade Muller, enligt lokalt tidningen Ttela.

Han syftade då på turbulensen om vem skull efterträda Lofalk som rekonstruktör, när denne ville lämna sitt uppdrag i förtid.

Guy Lofalk är helt oförstående inför skadeståndskraven från Victor Muller.

– Jag har ingen aning om vad han vill komma åt med detta. Men jag har aldrig varit med om något liknande och har heller aldrig hört talas om att man gör så här innan heller, sade han till Ttela under en paus i edgångssammanträdet.

Även Guy Lofalk är kritisk till hur processen med rekonstruktionen gick till, men han riktar kritiken mot Victor Muller.

Guy Lofalk anser bland annat att rekonstruktionen beviljades på felaktiga grunder, eftersom GM aldrig skulle godkänna det tänkta upplägget och då finansieringsbehovet var betydligt större än vad företaget angav.

Guy Lofalk anklagar också Victor Muller för att inte ha följt den tystnads- och lydnadsplikt han haft i förhållande till rekonstruktören.

– Varenda väsentligt villkor sprack. Arbetet har varit svårt. Långt ifrån hur en seriös rekonstruktion ska bedrivas”, säger Guy Lofalk till Dagens industri.

Konkursförvaltarna ska nu utreda om det finns grund för konkursboet att kräva de skadestånd Victor Muller talat om. Konkursförvaltarna arbetar också vidare med ett antal bud som kommit på Saab. Hur många eller hur höga buden är vill konkursförvaltarna inte kommentera.

En av intressenterna är dock det kinesiska företaget Youngman som har lagt ett bud på hela konkursboet.

– Men hur stort budet är kan jag inte säga, säger Youngmans talesman, advokaten Johan Nylén, till TT.

Youngman är villigt att skjuta till 20 miljarder till företaget under en femårsperiod varav ungefär hälften behövs för att återstarta produktionen, enligt Johan Nylén.