2 500 medlemmar i Fastighets får 665 kronor mer i månaden från och med den 1 april. Nu har Fastighets slutit sitt första avtal i årets avtalsrörelse.

Motparten är Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Även lägstalönen höjs med samma belopp, 665 kronor, till 19 385 kronor för den som har fyllt 20 år.

Medellönen i branschen ligger över 22 400 kronor, brytpunkten för LO-samordningens jämställdhetspotter. Avtalet är ettårigt och löper ut den 31 mars nästa år.

Alla är garanterade en löneökning på 330 kronor. 335 kronor fördelas i en lokal pott.

– Vid varje förhandling önskar vi bästa möjliga avtal. I förhållande till övriga tecknade avtal är denna uppgörelse bra. Vi har inte behövt koppla in medlare utan mött varandra på ett bra sätt över förhandlingsbordet, säger Fastighets ordförande Hans Öhlund i ett pressmeddelande.

Övriga ersättningar räknas upp med 2,6 procent. Avtalet innebär också att arbetsgivaren får skyldighet att redovisa löneutfallet för de anställda. En överenskommelse om arbetsmiljö, kompetensutveckling och likabehandling är tecknad. Dessutom finns en ny bestämmelse om facklig information för nyanställda.

– Vi tycker att avtalet motsvar märket på 2,6 procent, säger Peter Lindgren, avtalsansvarig på Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Han är nöjd med att avtalet innebär att arbetstidsreglerna mjukas upp. I det gamla avtalet skulle arbetstiden förläggas mellan 06.00 och 16.30. Nu flyttas senaste sluttid till klockan 17.00. Det blir också möjligt för arbetsgivarna att göra upp direkt med en enskild arbetstagare om att förskjuta arbetstiden ytterligare under högst fyra veckor. Därefter ska de förhandla med facket.

I den förra avtalsrörelsen 2010 varslade Fastighets Almega om konflikt på fem avtalsområden. I år går det uppenbarligen smidigare. Årets första avtal har förhandlats fram med ett Almegaförbund utan medling.