Regeringen sänker sin tillväxtprognos för 2012 från 1,3 till 0,4 procent i måndagens vårproposition, enligt finansminister Anders Borg. Det försvagar arbetsmarknaden och ökar troligen arbetslösheten med ”några tiondelar” under våren.

– Sedan normaliseras det med export och investeringar nästa år. Då börjar tillväxten åter dunka på, sade Borg i en intervju i SVT:s Agenda på söndagskvällen.

Han ser ett underskott i statsfinanserna i år på 13—14 miljarder kronor, att jämföra med prognosen om ett överskott på 60 miljarder för ett år sedan.

IF Metall saknar satsningar för att minska arbetslösheten.

”Förutsättningarna för välfärden är att människor har arbete, men utvecklingen går åt fel håll. Jag hade förväntat mig att regeringen skulle ha någon satsning, men icke. Det går inte att driva en jobbpolitik med passivitet”, skriver IF Metalls ordförande Anders Ferbe i en kommentar.

Även Saco efterlyser mer, även om regeringen på det stora hela får godkänt för sin ambition att sänka arbetslösheten och förbättra företagsklimatet.

”Men det vore bättre om regeringen var mer offensiv och tog större strukturella grepp i stället för att lappa och laga på det nuvarande lapptäcket”, skriver Sacos ordförande Göran Arrius som efterlyser en översyn av skattesystemet.

”Det är dags för en ny stor översyn som tar bort värnskatten och överhuvudtaget sänker skatten på arbete. Systemet måste bli tydligt och lättbegripligt igen”.

TCO tycker också att regeringen snålar. Det behövs mer satsning på utbildning och kompetensutveckling:

”Att hålla igen när ekonomin viker och arbetslösheten ökar är fel”, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.

TCO efterlyser även mer åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.

Jobbskatteavdragen, totalt över 80 miljarder sedan 2006 och fram till 2010, och andra regelförändringar har gynnat männen mest, enligt den fördelningspolitiska redogörelsen. Det beror på att män tjänar mer och män oftare arbetar heltid.

Medan mäns disponibla inkomst ökat med 6,7 procent under perioden, är resultatet för kvinnorna 6,3 procent.

Men på längre sikt kommer det att jämna ut sig, enligt regeringen. Det beror på att jobbskatteavdraget antas leda till att fler kvinnor kommer att arbeta mer och fler gå upp till heltid.