Trots fortsatt hög arbetslöshet väntar regeringen med nya åtgärder.

Finansminister Anders Borg släpper inte greppet om plånboken och kritiseras från flera håll för vårbudgeten.

Som väntat aviserades inga nya stora satsningar i den ekonomiska vårpropositionen. Kritiken lät inte vänta på sig. Rop efter åtgärder kom inte bara från oppositionen utan också från fack, näringsliv och ekonomer.

Men Borg (M) vill först försäkra sig om att den europeiska skuldkrisen verkligen håller på att avta innan han vågar satsa.

– Det är lite som ett aprilväder, vi får nya besked från Madrid och Rom var och varannan dag och det präglar både börser och finansiella marknader, säger han.

Arbetslösheten bedöms ligga på historiskt höga 7,7 procent nästa år och oppositionen varnar för att den stora långtidsarbetslösheten biter sig fast. Miljöpartiet anklagade Borg för att vara en statistikminister som är mer intresserad av att bortförklara än att göra något åt arbetslösheten.

TCO tycker att regeringen snålar och efterlyser åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Även till exempel IF Metall och Saco är kritiska till passiviteten.

Regeringen bedömer att arbetslösheten kommer att börja gå ned från 2014 och hamna på 5,2 procent 2016. Men Borgs prognos är för optimistisk enligt konjunkturinstitutets chef Mats Dillén.

– Vår bästa bedömning är att man inte kommer ner i så låga arbetslöshetstal som han räknar med, säger han.

Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson ser en risk för att arbetslösheten kommer att ligga kvar på en högre nivå i flera år.

– Jag tycker att regeringen skulle ha satsat något mer vad gäller infrastruktur och arbetsmarknad, säger hon.

Regeringen medger att mer behöver göras för att hjälpa in unga och utrikesfödda på arbetsmarknaden. Konkreta förslag kommer i höstens budget, men reformutrymmet för 2013 är enligt Borg ”begränsat”.

Prognosen för nästa år är ett litet överskott på 13 miljarder i de offentliga finanserna. Utöver det kan Borg tänka sig att låna en del pengar till åtgärder om de ekonomiska utsikterna ser ljusa ut. Men pengarna kommer inte att räcka till ett femte jobbskatteavdrag 2013 konstaterar han.

Det lär ändå bli dragkamp om det begränsade utrymmet. Pengarna ska räcka till satsningar i både forsknings- och infrastrukturpropositionen i höst. Pensionärerna har utlovats en skattesänkning, men det är ännu oklart om den kommer 2013 eller 2014.

Svenskt Näringsliv efterlyser reformpaket för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Regeringen överväger sänkt bolagsskatt, men det ska finansieras genom att företagens möjlighet till ränteavdrag stramas åt.

 

Fakta: Förslag i vårpropositionen

  • Sänkt fastighetsavgift, höjt schablonavdrag och ökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggen för totalt 1,75 miljarder kronor, varav 793 miljoner ska komma 2013.
  • I tilläggsbudgeten för 2012 föreslås förstärkningar på drygt 3,4 miljarder.
  • Sjukförsäkringens medel ökas 2012 med drygt 2 miljarder eftersom utbetalningarna blivit större än beräknat på grund av längre sjukskrivningar och av att tidigare sjukskrivna återkommit från arbetsmarknadsåtgärder.
  • Anslaget till lönegarantier ökas 2012 med 1,1 miljard eftersom antalet anställda som drabbats av konkurs har ökat mer än beräknat.
  • Regeringen flaggar för flera förslag som kan komma i höst, i budgeten för 2013:
  • Sänkt skatt för pensionärer för 2,3 miljarder kronor, 2013 eller 2014.
  • Sänkt bolagsskatt, i huvudsak finansierat av skärpta regler av ränteavdrag för lån inom företag.
  • Att ändra regler för försörjningsstöd, så att det lönar sig att ta kortare jobb för den som har stödet.
  • Ytterligare sänkning av inkomstskatten för de som arbetar, samt sänkt statlig skatt.