(mycket fritt efter Edith Södergran)

Världen ska välta,
människor svälta,
för att vår gud måtte leva.

Den rätta tron:
Spekulation.
Kursen som aldrig ska skeva.

Den ska vi vandra,
risken tar andra,
så ser den ut, vår metod.

Mat är en vara
och den ska bara
erbjuda börserna mod.

Där ska den mätta.
Vår värld ska vi tvätta
i olja och hunger och blod.

Victor Estby

Intertext

Victor Estbys dagsvers bygger på följande dikt av Edith Södergran från 1918:

Världen badar i blod för att Gud måtte leva.
Att hans härlighet fortbestår, skall all annan förgås.
Vad veta vi människor hur den evige smäktar
och vad gudarna dricka för att nära sin kraft.
Gud vill skapa ånyo. Han vill omforma världen till ett klarare tecken.
Därför gjordar han sig med ett bälte av blixtar,
därför bär han en krona av flammande taggar,
därför höljer han jorden i blindhet och natt.
Därför skådar han grymt. Hans skaparehänder krama jorden med kraft.
Vad han skapar vet ingen. Men det går som en bävan
över halvvakna sinnen. Det är som en svindel inför avgrunders blick.
Innan jublande körer brista ut i lovsång
är det tyst som i skogen förrän solen går upp.
Läs fler MOTORD!