REPLIK Låga ingångslöner skulle ge unga och ­utlandsfödda en konkurrensfördel i kampen om jobben, svarar ­Centerpartiet på förra veckans ­debattartikel från 6F.

Hans Tilly med flera i 6F, Arbetet nummer 12, frågar retoriskt om Centerpartiets partiledare Annie Lööf, 28, som har en statsrådslön på omkring 100 000 kronor, är den rätta personen att ”kräva” sänkta ingångslöner. Om 6F verkligen vill föra debatten på den nivån kan motfrågan ställas: Är Hans Tilly, 63, med en årsinkomst på nästan en miljon kronor, rätt person att representera låginkomsttagare och ungdomar?

Egentligen är det ganska enkelt. Om kostnaden för att anställa minskar kommer fler företag ha råd att anställa en till person. På så sätt skapas fler jobb och arbetslösheten sjunker. När ett företag anställer och det kostar lika mycket att anställa en erfaren som en oerfaren faller valet allt som oftast på den som har erfarenhet.

De höga ingångslönerna straffar framförallt personer med kort erfarenhet som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden, till exempel unga och utlandsfödda. De tvingas konkurrera om jobb med andra arbetstagare som har längre erfarenhet och mer kunskap. Men de får inte använda sin främsta fördel, att de skulle kunna vara billigare att ­anställa.

Ingångslönen är en lön man har en mycket kort tid under arbetslivet. I takt med att man skaffar sig erfarenhet och kunskap börjar man klättra på lönestegen – men då krävs det att man först har fått in en fot på arbetsmarknaden.

6F menar att det är konstigt att ­Centerpartiet driver och för ut vår politik under avtalsrörelsen. Låt mig därför vara tydlig med att säga att rollen som politiker är att se till hela samhällets bästa, även arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten försvinner inte för att det just nu råkar vara avtalsrörelse.

6F pekar på en opinionsundersökning de har genomfört där ”bara” 3 av 10 tycker att det är en bra idé med lägre ingångslöner. Ett annat sätt att uttrycka saken på är att säga ”var tredje person tycker att förslaget är bra”. Var tredje person motsvarar för övrigt Socialdemokraternas ungefärliga väljarstöd i dag.

På samma sätt som förbunden i 6F, och LO i sin helhet, antagligen kommer att ha synpunkter på Centerpartiets och Alliansens politik inför valet 2014, har Centerpartiet synpunkter på hur LO-facken tar ansvar för att bidra till en lösning på arbetslöshetsfrågan för ungdomar.

6F menar att politiken också har en roll att bidra till lösningar på den alarmerande höga ungdomsarbetslösheten. Centerpartiet håller med om att politiken också är viktig för att lösa utmaningen – regeringen måste våga ompröva viktiga delar av arbetsmarknadspolitiken.

Framtidens arbetslinje behöver enligt Centerpartiet bygga på fyra hörnstenar – ett bättre företagsklimat, en mer flexibel arbetsrätt, en starkare omställningsförsäkring och en bättre matchning.

För att utveckla en långsiktigt hållbar omställningsförsäkring, som skapar trygghet och underlättar skiftet mellan jobb, behöver vi se hur Danmark genom sin flexicurity skapat såväl flexibilitet som trygghet. Vi skulle behöva höja ersättningen under de tre första månaderna i arbetslöshet kombinerat med en snabbare avtrappning i ersättningsnivåerna mot slutet av a-kasseperioden.

Med en fackföreningsrörelse som tar sitt ansvar och en regering som ­vågar ompröva centrala delar av ­arbetsmarknadspolitiken, skulle fack och politik tillsammans kraftfullt bidra till att få fler människor i arbete.

Annika Qarlsson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet