Sluta klaga på att borgerliga medier sprider borgerlig propaganda – se till att satsa seriöst på arbetarrörelsens egna tidningar i stället! manar Seppo Sinimaa, GS i Östra Svealand.

Två val i rad har de borgerliga parti­er­na gått segrande ur valrörelserna och trenden är tydlig – allt fler LO-medlemmar röstar borgerligt. Samtidigt beklagar sig både fackliga företrädare och vänsterpolitiker på att de inte kommer fram i medierna, alternativt att de misskrediteras och felciteras. En annan vanlig litania är att ”facket saknar” medial moteld; att vi saknar medier.

Detta är en sanning med modifikation. Visst, LO och dess medlemsförbund äger ingen rikstäckande tidning, radio- eller tv-kanal. Men att hävda att vi saknar medier är inte sant. Förbunden har sina medlemstidningar och gemensamt har vi Arbetet (f d LO-Tidningen).

Att beklaga sig över att borgerliga medier sprider borgerlig propaganda är tämligen fruktlöst samtidigt som förbunden drar ner på utgivning av egna tidningar av kostnadsskäl. I den senaste av LO tillsatta utredningen om nyhetsförmedling och opinionsbildning finns inte heller några större visioner om att arbeta långsiktigt och ta vara på de medier man redan äger. I stället föreslås stora besparingar genom att starta ett gemensamt medie­hus som alla redaktioner ska tillhöra.

Förslaget är försåtligt frestande, idén är att en sådan sammanslagning ökar kvalitén på medlemstidningarna samtidigt som det finns pengar att hämta genom personalnedskärningar och samlokalisering.

Dessvärre är det så att färre journalister som bevakar alla våra medlemmars branscher och arbetsvillkor innebär mer urvattnade och för medlemmarna ointressanta tidningar. Det råder ingen som helst tvekan om vad medlemmarna vill läsa: De vill läsa om sin egen verklighet. Men medlemstidningarna har en större uppgift en så, de har att förklara fackets grundläggande uppgift och sprida dess värderingar.

Ur ett sådant perspektiv är det ­uppmuntrande att konstatera att ­medlemstidningarna fyller sin uppgift.

Två medieundersökningar efter valet 2010 visar att tidningar fortfarande spelar en mycket viktig roll i samhällsdebatten, efter tv är de det näst vanligaste sättet att ta emot information. Dels en undersökning från Mittuniversitetet som visar att sociala medier spelade en marginell roll medan tidningar fortfarande påverkar, dels eftervalsanalysen från LO-distriktet i Stockholms län som visar att facktidningen var det näst vanligaste sättet att erhålla information inför valet. Den senare undersökningen visade även den att sociala medier inte hade någon större effekt.

Utifrån kunskapen om att tidningen fortfarande är att räkna med som en av de i särklass viktigaste informationskanalerna till våra medlemmar borde det vara dags att ta våra tidningar på allvar och stärka dem i stället för att avlöva dem. Vill arbetarrörelsen nå ut med sitt budskap och visa en alternativ världsbild finns det inga genvägar, medlemstidningen må vara dyr – men den är den pålitligaste budbäraren.

Ska arbetarrörelsen vända trenden med att allt fler medlemmar röstar borgerligt måste vi börja med opinionsarbetet och inse att vi har medier till att påbörja det arbetet. Arbetet, som i dag går ut till alla förtroendevalda, skulle mycket väl kunna fungera som en första vaccination om den gick ut till samtliga LO-medlemmar. Visst, det skulle innebära en betydande kostnad – men kostnaden att inte nå alla medlemmar torde vara betydligt mycket högre i det långa loppet.

GS avdelning 9 Östra Svealands repskap yrkar på att Arbetet ska skickas ut till samtliga LO-medlemmar. LO-kongressdeltagare, stöd därför motion 13.66 från Målareförbundet avd 4 Borås.

Seppo Sinimaa
Ordförande
GS avdelning 9 Östra Svealand