ANALYS. Den till synes oundvikliga strejken inom handeln avvärjdes fem i tolv. Och lösningen gillas av både fack och arbetsgivare.

Lönerna stiger procentuellt mer än i industrin, men kostnaderna landar på ungefär samma nivå som inom industrin. Alltså kan båda sidor betrakta sig själva som segrare.

De 710 kronor (butiksavtalet) respektive 665 kronor (lageravtalet) som den genomsnittliga handelsanställda kan se fram emot motsvarar löneökningar på 3,3 procent i butiker och 2,85 procent på lager de kommande tolv månaderna. Det överstiger industrins så kallade märke med 0,7 procentenheter.

Avtalet är i den meningen en absolut framgång för Handels och för LO-samordningen som slagits för krontalshöjningar och extra satsningar på de lägst avlönade och kvinnodominerade branscherna.

Men framgången är inte gratis. För att få arbetsgivarens signatur på avtalet krävdes att facket accepterade att ingångslönerna på avtalsområdet inte höjdes lika mycket som genomsnittslönen. Den här lösningen tillämpades redan vid förra avtalsrörelsen och var det som då löste upp knutarna och förhindrade en strejk.

Svensk Handels vd, Dag Klackenberg, kan därför nöjt konstatera att avtalets kostnad blir runt 2,6 procent, alltså i paritet med industrins redan etablerade märke för årets löneökningar.

Den konstruktion parterna enats om innebär att de som redan finns inom detaljhandeln gynnas, åtminstone på kort sikt. Deras löner höjs med i genomsnitt 3,3 procent eller 710 kronor i månaden de närmaste tolv månaderna.

Men de som börjar arbeta inom handeln får starta sin yrkesbana på en lägre lönenivå än vad som varit fallet om ingångslönen hängt med uppåt i samma takt som genomsnittslönerna.

Att i framtiden höja de här anställdas löner till den nivå som de redan anställda har kan skapa problem. Avgörande blir om pengarna för uppjustering ska tas från en gemensam pott eller om arbetsgivaren är beredd att betala uppjusteringen vid sidan om.

Betydelsen av Handels uppgörelse som nytt riktmärke för löneökningarna avgörs den närmaste tiden. Då ska en rad lågavlönade och kvinnodominerade förbund inom LO ska förhandla fram sina löneavtal.

Och lika viktigt som nivån på deras kommande löneökningar är att analysera hur ingångslönerna hanteras för att nå avtal och arbetsfred.

Tommy Öberg