Nobelpristagaren Günter Grass har hamnat i blåsväder.

Orsaken är att han skrivit en dikt där han utmålar Israel som ett hot mot världsfreden.

Det är han inte den förste att göra, men eftersom Israel den här gången svarade med att förklara Günter Grass persona non grata, och förbjuda honom att någonsin besöka Israel blev dikten plötsligt storpolitik.

Ett av de mer furiösa angreppen mot Günter Grass som därefter skrivits är den hatiska artikel av Thomas Steinfeld som i går publicerades på DN Kultur, lika full av grava faktafel som av oredigerade spyor över Günter Grass hela väsen.

Thomas Steinfeld är redaktör på Süddeutsche Zeitung. Han är också regelbunden medarbetare i folkpartistiska Axess i Sverige.

I Thomas Steinfelds artikel finns en förståelse för om Israel försöker ”flytta fram gränserna för vilken kritik som kan framföras mot detta land och dess politik gentemot Iran”.

Och detta är allvarligt.

Utan större eftertanke, eller snarare utan någon som helst eftertanke, ropar alltså nyliberalen Thomas Steinfeld efter en censur han anser berättigad.

Thomas Steinfeld, och även Dagens Nyheter, får naturligtvis ha vilka åsikter de vill. Men att på detta sätt propagera för åsiktsförtryck är ovärdigt ett civiliserat samhälle.

Att förespråka gränser för andras yttrandefrihet och hur mycket enskilda debattörer ska få kritisera andra staters politik är helt enkelt inte acceptabelt.

Av någon anledning lanserar DN Kultur Steinfelds hatartikel under vinjetten ”Günter Grass skriver själv i DN om dikten alla talar om”.

Efter Steinfelds drapa får också Günter Grass säga några få meningar.

Han konstaterar att han under sin tid som författare blivit belagd med inreseförbud i tre stater, DDR, Burma och nu Israel, och hans desillusionerade slutkläm är värd att citeras:

”DDR finns inte mer. Men som okontrollerat kärnvapenmakt framstår den israeliska regeringen som självsvåldig och har hittills inte varit mottaglig för invändningar. – Endast Burma inger en smula hopp.”