Fem och en halv timme före det varslade strejkutbrottet kunde Handels ledning glatt berätta att facket kommit överens med arbetsgivarna i Svensk Handel om ett avtal. Alla konfliktåtgärder är stoppade. Och fackets folk är nöjda med uppgörelsen.

– Vi har fått gehör för våra fem VIP-frågor, säger Tommy Tillgren, andra vice ordförande i Handels.

Samtidigt förklarar arbetsgivarna att de är ganska nöjda med avtalet. Svensk Handels vd Dag Klackenberg konstaterar att lönehöjningarna inte överstiger industrimärkets 2,6 procent och att uppgörelsen innebär en modernisering av avtalet för de anställda på lager. Och han tillägger:

– Vad hade varit alternativet till det här avtalet?!

På onsdagskvällen fick fack och arbetsgivare ett bud från medlarna, Bengt KÅ Johansson, Christina Rogestam och Jan Sjölin. Då hängde fortfarande strejkhotet över parterna.

De skulle svara på budet klockan tio på torsdagsförmiddagen. En knapp timme efter den utsatta svarstidpunkten skickade Handels ut ett kryptiskt pressmeddelande om att man svarat på budet – men utan att berätta vad svaret innebar, eller ens vad medlarnas bud låg på.

Ett bra tag senare berättade arbetsgivarna att de också hade svarat, men på samma sätt utan att berätta om de hade sagt ja eller nej till budet.

Medlarna och företrädare för fack och arbetsgivare var från morgonen alla samlade på arbetsgivarnas kontor på Regeringsgatan i Stockholm. Och där fanns också medierna.

Under dagen kom Svensk Handels pressekreterare Erik Boman fyra gånger till de samlade journalisterna och berättade att han inte hade något att berätta. Radio- och tv-journalister rapporterade hela dagen att det inte fanns något att berätta.

Vid femtiden sa fackets pressekreterare Kristina Jogestrand att fackets nu skulle svara på ett andra bud från medlarna och sedan förklara sitt ställningstagande.

Facket sa också att arbetsgivarna hade begärt anstånd med sitt svar, vilket arbetsgivarna själva snart förnekade. Viss förvirring.

Halv sju på torsdagskvällen var avtalet undertecknat.

Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson berättar att hela dagen gått åt till fortsatta förhandlingar med hjälp av medlarna.

Arbetsgivarnas Dag Klackenberg säger att det fanns 43 punkter att diskutera.

Och enligt medlaren Bengt KÅ Johansson gjordes det under dagen omfattande förändringar av det första budet.

Facket hyllar nu medlarna. Handels ordförande Lars-Anders Häggström säger att det är tack vare de kompetenta medlarna som det nu finns ett avtal. Och att strejken för närmare 6 000 anställda i butiker och på lager aldrig behövde bryta ut.

– Vi har tecknat ett avtal och vi har lyckats få gehör för LO-samordningens krav, säger Handels Lars-Anders Häggström.

De frågor i avtalet som facket helst lyfter fram är jämställda löner, reglering av visstidsanställningar, bemanningsfrågan på lager, reglering av heltid och yrkespraktik.

Lönerna för de butiksanställda höjs med 710 kronor per månad medan lönerna för lagerarbetarna höjs med 665 kronor. För båda grupperna är 55 procent generellt och resten går till en pott som ska fördelas lokalt ut på arbetsplatserna.

Handels anser nu att man fått igenom jämställdhetspotten, medan arbetsgivarna anser att höjningarna ligger inom en kostnadsram på 2,6 procent. Fackets företrädare vill däremot inte diskutera procentuella påslag utan pekar i stället på krontalspåslagen i avtalen.

Svensk Handels Dag Klackenberg håller fast vid procenträkningen säger att det hela ryms inom 2,6 procent eftersom arbetsgivarna får sänkningar av andra kostnader, och då handlar det enligt honom framför allt om att lägstalönerna bara höjs med 80 procent av vad utgående löner får öka.

De allra lägst betalda butiksanställda får lönerna höjda med 568 kronor medan lageravtalets lägstalöner ökar med 532 kronor.

– Det är klart Handels är nöjda eftersom de fått de här löneökningarna. Men för oss finns det dock ingen jämställdhetspott. Vi tittar bara på kostnadsnivån, säger Dag Klackenberg.

Och enligt honom har bara fem procent av diskussionerna handlat om lönen. Det verkligt svåra at enas kring har varit att göra om avtalet för de anställda på lager.

Facket brukar säga att det är Svenskt Näringsliv som styr över förhandlingarna – och att Svensk Handels förhandlare därmed får order uppifrån. Dag Klackenberg berättar att det nya avtalet diskuterats i Svenskt Näringslivs beredningsutskott. Men där fanns, enligt honom, inga direkta invändningar utan mer frågor om avtalets kostnader.