… har skrivit en dålig dikt med bra innehåll. Han använder sin status för att säga viktiga saker, och använder diktens form (liksom för övrigt många av de gammaltestamentliga profeterna) för att ställa olika verkligheter mot varandra: i det här fallet Israel som reell kärnvapenmakt mot Iran som blivande kärnvapenmakt (kanske). Dikten fungerar som en balansvåg, som kommer åt att göra jämförelser som en vanlig debattartikel har svårt att få fram. (Men en bra debattartikel, en bra tidningsledare är också ofta ett slags dikt.) Men i nyhetsrapporteringen oskadliggörs själva budskapet av pseudofrågan om huruvida dikten är antisemitisk.

Läs den i svensk över-
sättning i Expressen!