I skuggan av Handelsmedlingen utväxlade Hotell- och restaurangfacket och arbetsgivarna i SHR sina avtalskrav i dag på morgonen.

– Vi står långt ifrån varandra, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia.

Utöver LO-samordningens krav, 960 kronor inklusive en jämställdhetspott, plus färre visstidsanställningar, driver facket kravet att möjligheten att anställa för enstaka dag ska bort ur avtalet. Dessutom ska arbetsgivarna ge de anställda scheman i god tid.

– Våra medlemmar måste få möjlighet att planera sina liv. Nu får många ett nytt schema varje dag, säger avtalssekreteraren Malin Ackholt.

SHR:s motbud är 2,6 procent i lönelyft, i medeltal 530 kronor mer i månaden, frysta lägstalöner och en ny yrkesintroduktion för ungdomar upp till 25 år med en lön på 75 procent av lägstalönen.

– Det blir 10 500 kronor för en 18-åring. Vi säger nej till en arbetsmarknad där man måste ha två eller tre jobb för klara sig, eller där kommunen ska subventionera arbetsgivarna med socialbidrag, förklarar Ella Niia.

47 procent av de anställda i branschen är under 26 år. Den sänkta arbetsgivaravgiften innebär sänkta lönekostnader för dem med knappt 14 procent. Facket pekar också på att de 100 största företagen inom SHR redovisade 2,3 miljarder kronor i vinst 2010.

Genomsnittslönen i branschen är drygt 20 400 kronor, enligt den gemensamma lönestatistiken. Lägstalönen är 18. 16 kronor för anställda över 20 år.

Trots tidigare LO-samordningar halkar Hotell- och restaurangfackets medlemmar efter övriga grupper på arbetsmarknaden. Bara drygt 85 procent av löneförhöjningarna i avtalen betalas ut.

En orsak är den höga personalomsättningen i branschen. Ungefär hälften av de anställda byts ut varje år. De nyanställda kommer in på minimilöner och ersätter folk som har fått upp sina löner.

– Vi har många som går på lägstalön. Frysta lägstalöner innebär press på lönerna i hela branschen, säger Ella Niia.

60 procent av de anställda jobbar i storföretag, noga räknat på åtta procent av företagen.

Avtalet går ut den 31 maj. Facket vill ha ett nytt avtal på elva månader. SHR vill ha tolv månader. SHR vill också ha en gemensam arbetsgrupp som ser över hela avtalet och kommer med förslag senast den 31 januari.

SHR vill lägga ut 25 procent av lönehöjningen på alla. 75 procent ska fördelas lokalt. Facket vill ha 80 procent till alla och 20 procent i en lokal pott.

– Den lokala lönebildningen fungerar inte, säger Ella Niia.

FAKTA: Sympatiredo

Ännu har inte Hotell- och restaurangfacket fått någon begäran om sympatiåtgärder från Handels, men förbundet har beredskap om en begäran kommer.
– Vi har fått en förhandsförfrågan. Svaret då som nu är att Handels sak är vår, förklarar Ella Niia.