Två nya avtal slöts på torsdagskvällen: detaljhandelsavtalet och partihandelsavtalet. Båda löper på ett år och sträcker sig mellan den 1 april i år och den sista mars nästa år.

Genomsnittslönen för butiksanställda är 21 303 kronor i månaden medan de anställda på lager ligger på 23 500 kronor. 16- och 17-åringar har löner som ligger runt 12 000 kronor i månaden.

Detaljhandelsavtalet:

Löneökning: Minst 710 kronor per månad och anställd. Av detta är 390 kronor generellt och 320 kronor fördelas lokalt.
Lägstalönerna: De höjs med 568 kronor per månad.
Visstidsanställningar: Efter ett år övergår en visstidsanställning i fast anställning, efter två år övergår ett vikariat i fast anställning.
Heltid: Parterna vill öka andelen heltidsjobb.
Provanställningar: De förlängs från sex till åtta månader.
Yrkespraktik: Nya regler införs.

Partihandelsavtalet:

Löneökning: Minst 665 kronor per månad och anställd. Av det är 336
kronor generellt och 299 kronor fördelas lokalt.
Lägstalönerna: De höjs med 532 kronor per månad.
En ny paragraf om bemanning införs som bland annat innehåller stadgar om att lokala avtal ska skrivas före inhyrning och att krav på kollektivavtal kan ställas på bemanningsföretaget.