I flera länder blomstrar ekonomin och medellivslängden ökar i Asien. Samtidigt finns en mörk baksida. Varje år dör 1,1 miljoner människor på jobbet. Det är större risk att dö på jobbet än i ett krig.

Sanjiv Pandita heter chefen för Asia Monitor Resouurce Center (AMRC) som övervakar hur löner och arbetsvillkor utvecklas i de asiatiska länderna.
I dag, torsdag, var han i Stockholm och höll ett föredrag om hur arbetsmarknaden på kontinenten utvecklas.

En förändring är att de tre ekonomiska giganterna – Kina, Indien och Indonesien – långsamt börjar gå från en exportorienterad industri till att allt mer producera för en växande inhemsk marknad.
Flera bedömare anser att det kan vara till fördel för arbetarna i regionen. Om dessa får en högre lön innebär det att deras köpkraft kan höjas och den inre marknaden kan växa.

Sanjiv Pandita pekade dock på en annan utveckling.

– Allt fler jobbar under osäkra anställningsvillkor, sa han under föredraget som anordnades av LO-TCO:s Biståndsnämnd.

En annan trend är lyxiga villor som växer fram vid slumområdena i Indien. De sociala klyftorna vidgas, vilket bekräftas av FN-organet ILO:s senaste lönerapport.
Enligt den asiatiska ekonomiska samarbetsorganisationen ASEAN har dessutom antalet personer som lever på en inkomst under 2 dollar per dag – FN:s fattigdomsgräns – ökat och uppgår nu till 158 miljoner människor i Asien.
En förklaring till att de osäkra anställningarna blir fler är att länder som vill attrahera företag lockar med subventioner och exportzoner där facklig organisering inte är tillåten.

– Det blir en tävling med botten, sa Sanjiv Pandita.

– Facket tappar dessutom sin förhandlingsstyrka, fortsatte han.

Organisationgraden i Asien ligger kring 4-8 procent beroende på land.

– Men andelen sjunker. Facket har svårt att hänga med eftersom produktionsförhållandena förändras så snabbt.

Samtidigt som Sanjiv Pandita presenterar en ganska dyster bild av arbetsvillkoren och organisering i regionen så framhåller andra en mer positiv utveckling. Den höga ekonomiska tillväxten har lett till dramatiska förbättringar i medellivslängden.

I Kina har flera vilda strejker brutit ut och för ett par veckor sedan deklarerade Apples tillverkare Foxconn att de ska höja lönerna för sina 1,2 miljoner anställda.
Detta tros få effekt för löneläget inom stora delar av exportindustrin i Kina.

Sanjiv Pandita håller med om att det skett positiva förändringar de senaste åren. Samtidigt undrade han hur varaktiga dessa blir om inte facket lyckas mobilisera sig.

För de anställda på en skofabrik i Kina kan en vild strejk innebära att de anställda kan förhandla sig till en bättre lön på just denna fabrik.

– Men frågan är vad som händer sen, sa han.