KRÖNIKA. Förra sommaren fick Nathan Rham ett brev från sin arbetsgivare, American crystal sugar.

Han och de andra 1 300 anställda tackades för sina bidrag till sockerbolagets rekordvinster. Men innan sommaren var slut var allihop lockoutade, efter att ha sagt nej till företagets slutbud – eller skambud om du får tror honom.

Nu är Nathans sparkonto tömt. I delstaten där han bor, North Dakota, får lockoutade arbetare ingen a-kassa. Från bagerifackets strejkkassa får han 100 dollar i veckan (strax under 700 kronor). Ett annat jobb är svårt att få eftersom omgivningen räknar med att han kommer att gå tillbaka till betsockerfabriken när konflikten är över. I stället har han tvingats söka hjälp från socialtjänsten.

Lockouten vid sockerbolagets fem anläggningar runtom i mellanvästern är inne på sin åttonde månad, utan att parterna verka närma sig varandra. I förhandlingarna kräver företaget försämrade sjukvårdsförmåner och att det blir lättare att lägga arbete på underentreprenörer. Fortfarande rullar långtradarna med sockerbetor in till lastkajen, eftersom produktionen hålls i gång med inhyrd personal. Bland jobbarna vid den låsta grinden växer insikten att motpartens mål inte är något annat än att de kapitulerar.

I USA är den tidigare nästan bortglömda stridsåtgärden, lockout, på frammarsch.

Officiell statistik visar att samtidigt som strejkerna blir allt färre, så blir lockouterna allt fler. I fyra av fjolårets nitton storkonflikter var det arbetsgivarsidan som tog till konfliktvapnet. Och nedan strejkerna sällan varar i mer än en vecka eller två är lockouterna ofta utdragna historier som sträcker sig över flera månader.

Att fler amerikanska arbetsgivare är beredda att låsa ute fackets medlemmar i förhandlingslägen är ett tydligt tecken på den förändrade maktbalansen på arbetsmarknaden.

Ända sedan 1970-talet har facken försvagats och arbetsgivarna erövrat mark. Under samma period har inkomstklyftorna vuxit rejält. Forskare beräknar att fackföreningsrörelsens tillbakagång kan förklara en tredjedel de ökade inkomstskillnaderna bland män i den privata sektorn.

I en annan del av världen hörs ledande arbetsgivarföreträdare beskriva strejk som en ”ganska stenåldersaktig metod att lösa konflikter på”. För de utestängda sockerarbetarna i mellanvästern står en sak klar. Lockouten tar dem tillbaka till svunna tider.