Saab har byggt upp skulder på hisnande 13 miljarder kronor. Men det är inget som avskräcker intressenterna på konkursboet. Flera lämnade slutbud före deadline och förvaltarna hoppas på affär före sommaren.

– Det har kommit in bud i dag som vi håller på och utvärderar, bekräftar konkursförvaltare Hans Bergqvist för TT på tisdagskvällen.

Ingen intressent har hoppat av inför att förvaltarna krävt att få in slutgiltiga bud senast på tisdagen. Det rör sig fortfarande om en handfull, enligt Bergqvist.

Kinesiska Youngman och indiska Mahindra uppges finnas i gruppen av spekulanter.

Om en affär går igenom blir det bilproduktion i Trollhättan igen.

– Alla vill bygga bilar och alla vill bygga vidare på Saab-bilarna i någon form, säger Bergqvist.

Konkursförvaltarnas ambition är att en affär ska bli klar före sommaren. Inte minst för att de intresserade köparna gärna vill ha tillbaka delar av Saabs personal och det blir svårare ju längre tiden går.

Vilket pris förvaltarna förväntar sig vill han inte berätta, mer än att de hoppas att en helhetsförsäljning ger mer än de 3,6 miljarder kronor som upptagits som tillgångar i bouppteckningen.

– Det är ett slaktvärde, säger Bergqvist.

Utifrån bouppteckningens prognos är det många fordringsägare som blir lottlösa. Bristen i konkursbona för Saab Automobile och dotterbolagen Powertrain och Tools är 9,4 miljarder kronor.

Underleverantörerna med 2,3 miljarder kronor i fordringar väntas inte få något. De anställda får troligen heller inte ut sina krav på 513 miljoner kronor.

– Problemet är att många slår i taket för lönegarantin och inte får ut sina uppsägningslöner. Det gäller säkert 90 procent av tjänstemännen som därmed förlorar pengar, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Saab har visat sig vara i en klass för sig när det handlar om att generera förluster. Efter rekonstruktionen 2009 raderades skulder på 10 miljarder kronor genom ett offentligt ackord. Att på så kort tid efteråt bygga upp ett nytt skuldberg på 13 miljarder är ”närmast katastrof”, tycker advokaten Rolf Åbjörnsson.

– Det är fullkomligt enastående att ha jobbat sig upp till så stora skulder igen, säger han.

Konkursförvaltarna ifrågasätter fastighetsaffären i somras när ett konsortium köpte 50,1 procent av Saabs fastighetsbolag och tog resterande del av bolagets aktier som pant för hyresavtalet.

Upplägget var ett sätt för hårt pressade Saab att få in pengar. Men det kan ha varit en så dålig affär att den ska återvinnas, det vill säga gå tillbaka.

Fakta: Skulder till de anställda

I somras drabbades Saabs anställda av försenade löner gång på gång.
När Saab gick in i rekonstruktion i september betalade staten lönerna via lönegarantin. Även under konkursen trädde lönegarantin i kraft.
Staten har, under rekonstruktionen och konkursen, totalt betalat ut 870 miljoner kronor i lönegaranti till 3 600 anställda.
De anställda har fordringar som inte omfattas av lönegarantin på sammanlagt 513 miljoner kronor. (TT)