Få saker går upp emot att läsa gamla dokument under sakkunnig vägledning. Sammanhanget gör att de får liv. Medan översiktstexter och referat oftast stannar i det alltför abstrakta. Till källorna alltså – och det behöver inte vara nånting märkvärdigt eller historiskt avgörande.

I den nyutkomna antologin Könspolitiska nyckeltexter fångar Ulla Wikander upp ett flygblad från internationella socialistiska kvinnokongressen i Köpenhamn 1910, apropå frågan om nattarbetsförbud för kvinnor.

Utifrån den skrynkliga lappen skisserar hon på några sidor kvinnofrågornas plats i den socialistiska rörelsen och i den fackliga kampen, och är tydlig med vad som var kärnan i flygbladet: ”inte en lagstiftning efter kön utan efter konkret livssituation”.

Naturligtvis innehåller de två banden av Könspolitiska nyckeltexter diverse svenska berömdheter från de senaste 175 åren: författare, forskare, politiker. Ett av de senaste bidragen är Fadimes tal i riksdagen 2001. Alla med kloka, kontextskapande kommentarer.

Sammantaget en unik kurs i hur långt vi kommit och hur mycket som är sig likt. Och en uppmaning att fortsätta verka för historisk förändring.

(Och som en extrabonus leddes jag vidare till att låna en reportageklassiker på biblioteket: Ester Blenda Nordströms En piga bland pigor från 1912. Återkommer till den!)

Veckans FACKBOK

Könspolitiska nyckeltexter I–II

Redaktörer: Klara Arnberg, Fia Sundvall och David Tjeder
Förlag: Makadam
Medverkande bland andra: Carl Jonas Love Almqvist, Elise Ottesen-Jensen, Elin Wägner, Verner von Heidenstam, Fredrika Bremer, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Frida Stéenhoff, Hinke Bergegren, Alva och Gunnar Myrdal, Fadime Sahindal, Eva Moberg, Olof Palme, Lukas Moodysson, Kristina Ahlmark-Michanek, Nina Björk, Gudrun Schyman och den kommitté som utredde frågan om intersexuellas könstillhörighet.