Kommunal vill höja taket i sjukförsäkringen. Sjukpenningen ska vara 80 procent av inkomsten upp till 521 000 kronor.

I dag redovisar Kommunal en ny rapport som visar att drygt en tredjedel får mindre än 80 procent av lönen i ersättning vid sjukdom. Det hotar tilltron till sjukförsäkringen.

– Hög tilltro är a och o. I takt med att färre omfattas av sjukförsäkringen kommer också många att ifrågasätta varför de ska betala för en försäkring som inte gäller dem. Med andra ord kommer höjda tak, som vid en första anblick ser ut att främst gynna dem med högre inkomster, också att gynna låginkomsttagare eftersom de har de tyngsta jobben och den största ohälsan. Kommunals medlemmar har allt att vinna på att sjukförsäkringen omfattar alla, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Kommunals rapport visar att sjukförsäkringen omfördelar från hög- till låginkomsttagare. 2008 var summan 36 miljarder.

Kommunal fruktar att fler ska teckna privata försäkringar om förtroendet för den allmänna sjukförsäkringen urholkas. En privat försäkring blir dyrare än den allmänna eftersom inte alla är med och delar på risken.

– Det innebär att låginkomsttagare som tvingas köpa en privat sjukförsäkring får ännu mindre i plånboken och att klyftorna ökar, konstaterar Annelie Nordström.