Arbetet läggs ner på tio byggarbetsplatser nästa fredag. Byggnads varslar om sympatistrejk om inte Handels har tecknat avtal innan dess.

På fredag inleds Handels strejk i butiker och på lager om inget nytt avtal är på plats.  Och nu ökar trycket ytterligare på arbetsgivarna. I dag varslade Byggnads om sympatiåtgärder.

– Vi vill visa vårt stöd för Handels. Det är viktigt för vår del att ställa upp i vår samordning inom LO, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

– Vi har klarat hem vårt eget avtal på ett bra sätt, och nu handlar det om att få kronor och inte bara procent för dem som halkat efter. Det är viktigt att vi slår vakt om den solidariska lönepolitiken så att de, oftast kvinnor, som redan halkat efter inte får ännu mindre, fortsätter han.

Varslet innebär att Byggnads medlemmar på ett tiotal olika byggarbetsplatser lägger ner arbetet fredagen den 20 april klockan 06:00 om handelns avtal inte blivit klara innan dess.

– Det är byggnation av butiker och lager som berörs, säger Hans Tilly.

Sveriges Byggindustrier (BI) tycker att sympativarsel är otidsenliga och att Byggnads agerande är oansvarigt. Enligt BI omfattar varslet ungefär 300 byggnadsarbetare och dessutom 700 tjänstemän och anställda hos underentreprenörer.

– Det här är både allvarligt och onödigt. Vi är precis klara med våra kollektivavtal och de vill fortsatt söka hitta en anledning att bråka. Våra bolag har en verksamhet att driva nu, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef för BI, i ett pressmeddelande.

Byggnads ordförande Hans Tilly är inte förvånad över arbetsgivarnas irritation.

– De tycker att allt är otidsenligt som handlar om att arbetarna ska ha några rättigheter, säger han.

Byggnads kommer att följa utvecklingen i Handels förhandlingar noga framöver. Om det krävs kommer sympatiåtgärderna att utökas, skriver förbundet i sitt varsel.