Verklighetens politik i våra liv grinar i form av handläggaren på arbetsförmedlingens kontor

han säger vi får bereda oss på att flytta
om de behöver någon 100 mil bort
som om de inte hade egna arbetslösa i glesbygden
som om det fanns jobb där

vårt förfogande
smackar han
rullar och rullar musen
dokumentet på skärmen flaxar runt
en karusell
jag blir åksjuk
han pekar ut strecket vi ska skriva våra namn på
nummer i deras statistik

namnlösa, ansiktslösa vandrar vi från handläggare till handläggare
ut på gatan utan jacka i februari till påhejarnas kontor
coacherna de tycker vi ska ta hjälp av
trasiga människor
deras enda chans undkomma arbetslösheten, Fas 3

de med

som blinda leder varandra på Herr R:s löpande band
han rapar
han rapar så motbjudande
man kallar det framtidssyn
som man kan se sitt dagliga bröd i ångan från hans rapningar
men inte ostron för oss
man har pekat ut oss
vi ska vara tacksamma
bara rotmos

man pekar otydligt ingenstans
bara att där borde det finnas
rent hypotetiskt kan man aldrig utesluta att det skulle finnas ett slags jobb
utan lön
utan skyddsföreskrifter
där en sopa kan förlora ännu någonting
ett ben, ett psyke, ett liv

till och med finns arbeten för dem som bara kan utföra jobb liggande
också det att söka någonstans i detta långa land
hypotetiskt kan man inte utesluta någonting

Uteslut inte revolutionen som kommer rullande under era kalla fötter, vill jag mumla
men jag har fullt upp med att lära mig klockan enligt Herr R

Verklighetens stint stirrande ansikte kommer varje dag
i de nekade anställningarna
våldet som väller upp i bröstet
alla bortvända ryggar
alla arbeten utan lön
alla meningslösa möten på arbetsförmedlingen
vi ska lära oss klockan
de menar det är viktigt vi kan den
att det har vi inte kunnat förut
20 år i arbetslivet

Fil. kand
och man vill ha oss som Rut i Danderyd
vi ska torka piss runt marmorerade toalettstolar
det är också ett jobb
Herr R vill ge oss fler sådana fina jobb, han har många rika vänner och bekanta
de pissar mycket

Rent hypotetiskt
kan inte jorden vara platt ändå?
rent hypotetiskt
uteslut ingenting

Uteslut inte revolutionen som kommer rullande under era giriga fötter, vill jag mumla
men jag har fullt upp med att marschera över gatan enligt Herr R

Vi kommenderas ut till Näringslivets källare
galler för fönstren, inga nödutgångar, en brant stege ur underjorden
stinn luft i de trånga gångarna
ryssarna, mandarinerna och jag
alla har vi rödsprängda ögon
strykjärnet osar hett
branden alltid alldeles nära
chefen i takhålet skriker vi ska snabba oss
bilarna väntar därutanför
marsch, marsch

Att gå över gatan utan jacka i februari
vi går och går

man pekar gärna ut oss
som de sopor vi är och ska vara

pekar med välvässade pekfingrar
det är man bra på

det finns många jobb därute
tillfälliga
farliga
utan lön

det borde vi vara glada för

Jane Morén

Motord

Publiceras varje vecka, vanligtvis på lördagar kl 09:00.

Läs de hittills publicerade Motorden och Motbilderna!