Skatteregler hindrar människor från att arbeta i andra länder, anser EU-kommissionen som ska granska ifall medlemsländerna skatter missgynnar utländska arbetare.

– EU:s regler är tydliga. Alla ska behandlas lika. Det är inte tillåtet med diskriminering och arbetares rätt att röra sig över gränserna får inte begränsas, sa EU-kommissionären Algirdas Šemeta då han i måndags deklarerade att EU ska granska ifall medlemsländernas skatteregler är diskriminerande.

En misstanke som EU-kommissionen har är att skattereglerna avskräcker många från att ta jobb i andra länder.

Dubbelbeskattning av gränsarbetare är, enligt unionen, ett problem. De ska därför undersöka ifall anställda som är bosatta i en medlemsstat och arbetar i en annan beskattas hårdare än andra. 
Framför allt handlar det om ifall denna grupp har samma rätt att göra skatteavdrag.

Enligt EU-kommissionen jobbar cirka 1,2 miljoner människor tillfälligt i andra EU-länder och deras bruttolön 2010 uppgick till 430 miljarder kronor.

Kommissionen kommer inte att bara titta på situationen för anställda och ekonomiskt beroende arbetstagare utan även för egenföretagare och pensionärer.