Lagom inför påsk, farligaste trafikhelgen, förbjuder Arbetsmiljöverket ett 60-tal företag inom bilbärgningsbranschen att utföra servicearbeten utan skyddsfordon och varselkläder.

Till en början gäller kravet på skyddsfordon den hårt trafikerade E4:an i Stockholms län vid samtliga servicearbeten som bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck.

I dag använder bärgarna ett gult varningsljus vid dessa arbeten. Men från och med den 2 april är det alltså inte tillåtet att bärga eller utföra annat servicearbete utan påkörningsskydd, ett särskilt fordon, som ska vara godkänt av polisen och Trafikverket.

– På sikt är förhoppningen att ökade skyddsnivåer ska spridas till andra utsatta sträckor på frivillig väg, säger Håkan Edén, tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Stockholm.

Kravet på varselkläder gäller däremot på samtliga vägar inom Stockholms, Uppsala och Gotlands län. I båda fallen gäller ett så kallat löpande förbud som innebär att arbetsgivaren kan tvingas betala vite varje gång en anställd bryter mot förbudet. Vitet är 100 000 kronor om det saknas skyddsfordon, och 10 000 kronor vid arbeten utan varselkläder.

Mellan 2003 och 2007 skadades cirka 1 000 personer i samband med vägarbeten, tjugo av dem omkom.

– Det handlar om att rädda liv, säger Håkan Edén. Ingen ska med livet som insats bärga eller serva bilar som krockat eller fått problem. Särskilt stor är risken på E4 med de höga hastigheterna som råder där.

Skyddsfordon används i dag vid olika vägarbeten och vid olyckor, om inte polis eller räddningstjänst redan stängt av körfältet. Arbetsmiljöverkets förbud innebär att bärgarna måste vänta på att skyddsfordonet är på plats innan de utför ett jobb, oavsett om det handlar om ett enkelt fel som kan åtgärdas på några minuter eller om det rör sig om en allvarlig olycka..

De tre stora bolagen inom branschen, Falck, Assistancekåren  och Storstockholms bärgningstjänst, anser  därför att Arbetsmiljöverkets beslut är ogenomtänkt. De har överklagat ett förbud med samma innehåll till Förvaltningsrätten, men fått avslag. Och nu går de vidare till Kammarrätten.

– Våra chaufförer ska ha så bra säkerhet som möjligt, säger Johan Lagercrantz, vd för Falck Räddningskår. Men Arbetsmiljöverket gör ingen skillnad på bagateller och större arbeten som tar tid.

Bärgarna ska inte behöva väntan på att ett skyddsfordon i timmar för att åtgärda en punktering som kan ta några minuter, menar Johan Lagercrantz.

– Bilister kan bli sittande i sina bilar i timtal, mitt i ett körfält och i mörkret, vilket är en stor fara.

Många gånger är bärgarna snabbt på plats och kan få undan en haverist så att det inte händer följdolyckor.

– Ingen bärgare kommer att våga göra det nu när man riskerar 100 000 kronor i böter, säger Johan Lagercrantz.