Under årets tre första månader har Hotell- och restaurangfacket fått 2.400 nya medlemmar.

– Det är ett kvitto på at vi har slagit in på rätt väg, säger förbundets ordförande Ella Niia.

För drygt ett år sedan lade facket fast en ny kurs. Förhandlingsrätten flyttades från avdelningarna till klubbarna, medlemsavgiften sänktes till en hundralapp under första halvåret, en uppsökande verksamhet riktad mot utvalda arbetsplatser startade och avdelningarna fick pengar för att anställda förtroendevalda i åtta månader.

Det har gett resultat. Avtalsrörelsen bidrar till att öka intresset för facket. Dessutom har Hotell- och restaurangfacket fått draghjälp av centerledaren Annie Lööf. Hennes utspel om sänkta lägstalöner har retat upp folk.

– De är förbannade, på ren svenska. Lägstalönen för en 18-åring i vår bransch är 14.000 kronor. Var hamnar vi om vi går under det? Annie Lööf vet inte vad hon pratar om. Hon har ingen koll på våra löner, säger Ella Niia.

Det är stor omsättning på folk i hotell- och restaurangbranschen. Facket måste ständigt värva nya medlemmar för ersätta dem som lämnar branschen.

Under januari, februari och mars fick facket 2 400 nya medlemmar. Under februari och mars ökade facket med 300 medlemmar netto.

Mellan 2007 och 2011 rasade antalet medlemmar från runt 60.000 till ungefär 33.000. I juli 2011 vände det. Sedan dess har förbundet ökat i allt snabbare takt. Mars är den bästa månaden hittills i år.

– I början ökade vi i storstäderna. Under de senaste månaderna har vi ökat i hela landet, berättar Ella Niia.

Strategin går ut på att välja ut vissa arbetsplatser. Målet är inte enbart fler medlemmar och utan att starta klubbar och få i gång facklig verksamhet på arbetsplatserna.

I dag och i morgon samlas 200 fackliga aktiva i förbundet i Bålsta utanför Stockholm. Av de är många nya förtroendevalda på nystartade fackklubbar. Träffen är ett avstamp inför avtalsrörelsen.