Volvo planerar att starta en industriutbildning för arbetslösa ungdomar.
– Vi behöver få in fler ungdomar, men få söker sig till sådana här utbildningar, säger Mårten Wikforss, informationschef på Volvo.

Utbildningen ska varva teori med praktik på Volvos egna fabriker, men detaljerna är fortfarande under planering. Målet är, enligt Mårten Wikforss, att skapa intresse för industrin bland unga, men också att kunna anställa. De unga ska kunna täcka upp för pensionsavgångar och den ökande produktionen på företaget.

– Vi har haft ett samarbete med facket för att den här satsningen inte ska gå ut över våra redan anställda, säger Mårten Wikforss.

Under utbildningen utgår viss lön, men jobb garanteras inte. Utbildningen ska dessutom hållas så allmän att de som gått den ska kunna anställas inom andra företag.

– Det finns bara fördelar med att utbilda fler, även om andra kan komma att anställa dem som har gått utbildningen.

Utbildningssatsningen sträcker sig över tre år och Volvo planerar att ta in 400 ungdomar per år. Teoriutbildningen kommer att ske i samarbete med olika utbildningsinstitutioner i Sverige, och programmet ska pågå under ett år. Volvo samarbetar sedan en tid med andra utbildningar, men detta är en riktad satsning mot ungdomsarbetslösheten som företaget hoppas kommer kunna starta redan i höst.

– Det är en viktig investering för oss, som kommer vara till gagn för unga och Sverige, säger Mårten Wikforss.