De har samma utbildning och samma jobb. Hon har varit på arbetsplatsen i 20 år, han är nyanställd. Hennes lön: 22 900 kronor, hans: 26 000.
Ett solklart fall av diskriminering, säger facket och drar arbetsgivaren inför domstol.

– Om inte det här är diskriminering så vet jag inte vad som kan vara diskriminering, säger Åsa Tillberg, förbundsjurist och kvinnans juridiska ombud.

Elva år efter barnmorskemålet har Arbetsdomstolen (AD) fått ett nytt fall av lönediskriminering på sitt bord. I det målet, som drevs av Vårdförbundet och Jämo mot landstinget, slog AD fast att barnmorskor visserligen hade ett lika kvalificerat arbete som medicintekniker, men deras låga löner berodde inte på kön, utan på marknaden. Medicinteknikerna antogs ha ett högre värde på arbetsmarknaden helt enkelt.

Nu är det fackförbundet Vision, tidigare SKTF, som stämmer det kommunägda bolaget Gryning vård AB i Göteborg för lönediskriminering.

Men det finns två viktiga skillnader mellan de två målen. Medan barnmorskemålet handlade om likvärdiga arbeten med olika marknader, handlar den aktuella tvisten om lika arbeten och samma arbetsmarknad.

Både kvinnan och mannen som kvinnan jämförs med är nämligen utbildade socionomer och har identiska arbetsbeskrivningar. De är anställda som behandlingsassistenter på Birkahemmet, ett behandlings- och utredningshem för spädbarn och deras föräldrar.

Hemmet har 25 anställda, varav 14 behandlingsassistenter. Men det är bara en av assistenterna som vill dra arbetsgivaren inför domstol.

– Alla är inte medlemmar i Vision, förklarar Åsa Tillberg. Och även om de vore det så vill inte alla driva ett mål mot arbetsgivaren som man ska jobba hos i många år. En dom får dock konsekvenser som gäller alla.

Åsa Tillberg är mycket optimistisk om chanserna att vinna målet i AD och tror att en fällande dom mot arbetsgivaren kan ha stor betydelse för hela arbetsmarknaden när det gäller lönediskriminering vid lika arbeten.

– Det är ett ovanligt klart fall. Kön och ålder ska inte ligga en i fatet enligt lagen.

Arbetsgivaren kan alltid försvara den högre lönen med att man fått in en ung man på en kvinnodominerad arbetsplats.

– Jag har dock aldrig hört någon argumentera för att en 25-årig kvinnlig brandman ska få 3 000 kronor högre lön än farbröderna, säger Åsa Tillberg.

Facket kräver att kvinnan ska få retroaktiv lönehöjning motsvarande mannens lön, samt ett skadestånd på 125 000 kronor för lönediskriminering.

Arbetet har under måndagen gjort upprepade försök att nå ledningen för Gryning vård AB. Vi återkommer med vd:s eller personalchefens kommentarer när vi får kontakt med företaget.