Undersköterskan Elisabeth Marklund i Piteå satte ljuset på bemanningen i demensvården när hon medverkade i Uppdrag granskning på hösten 2010.

– Jag har fått upp frågan på bordet. På det sättet har jag gjort en insats. Men ibland blir jag missmodig och undrar om det någonsin blir bra, säger hon.

Hon tycker inte att Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för bemanningen rätar ut alla frågetecken och undrar vad det betyder att en boendeenhet med demenssjuka aldrig får lämnas obemannad.

– Vad är en boendeenhet? Det måste klargöras, betonar hon.

Efter en nattlig räd i Piteå riktade Socialstyrelsen kritik mot missförhållanden på sex boendeenheter på äldreboendet Norrgården. Piteå kommun svarade att det finns tre boendeenheter och räknade ihop två lägenhetsplan till en enhet. Socialstyrelsen köpte resonemanget.

– Då kan man visa att man har jättefin bemanning. Men om det bara är en person i tjänst på två lägenhetsplan på natten betyder att de gamla lämnas ensamna på ett plan.

Dessutom efterlyser hon en nationell mall för att bedöma vårdtyngden och översätta den bedömningen till hur mycket personal som behövs.

– Annars blir det väldigt godtyckligt, om varje kommun ska göra sin egen bedömning, anser hon.

Hon tror inte öppna jämförelser mellan kommunerna är någon lösning, det vill säga någon sorts topplistor över kommunerna med bäst och sämst demensvård.

– Fattiga kommuner med få yrkesarbetande och många gamla över 80 år har inte råd. Och det kan inte vara meningen att en gammal människa ska tvingas flytta till en annan kommun för att få bra vård.

Personalen på Norrgården skrev ett medborgarförslag till Piteå kommunfullmäktige 2010. Då hade 15 tjänster skurits bort. Efter all uppmärksamhet fick äldreomsorgen tillbaka drygt 27 tjänster.

– Tyvärr blev det mycket fokus på låsta dörrar efter Uppdrag granskning. Jag tycker att en demensavdelning ska vara låst. Det viktiga är att det finns personal, säger Elisabeth Marklund.

Hon har gått ner till halvtid. Resten av tiden ägnar hon åt att arbeta ideellt för bättre äldreomsorg.

– Jag har bestämt mig för att göra allt jag kan för att förändra.