En tredjedel av de anställda i 34 europeiska länder utbildade sig på arbetstid 2010. Den ekonomiska krisen är en av förklaringarna till den stora ökningen jämfört med 2005.

– För första gången rapporterar fler att de får utbildning på jobbet, säger Agnès Parent-Thirion på Eurofound, ett EU-organ som undersöker arbetsvillkor och sociala förhållanden i unionen.

I en ännu inte publicerad rapport har Eurofound frågat anställda i 34 europeiska länder hur deras arbetsliv såg ut 2010.

En tredjedel (34 procent) uppger att de har fått utbildning det senaste året. Det är en kraftig ökning mot 2005 då endast 26 procent uppgav samma sak.

– Det är en förvånande ökning. Vi vet inte riktigt varför. En förklaring kan vara att företag som förkortat arbetstiden under krisen samtidigt passar på att satsa på utbildning, säger Agnès Parent-Thirion.

En annan förklaring kan, enligt henne, vara att arbetsmarknaden förändrats och ställer allt högre krav på kunskap.

– Det är främst de välutbildade som får utbildning på betald arbetstid. Arbetare med låg utbildning får det betydligt mer sällan, säger hon.

Störst chans att få utbildning har män mellan 35 och 49 år som jobbar inom tjänstemannayrken.

Det finns även stora skillnader mellan länderna i Europa.

Kring hälften av de anställda i Finland, Nederländerna, Slovenien och Sverige uppger att de har gått en utbildning det senaste året.

I Bulgarien och Grekland är det endast en av fem som anger samma sak.

Eurofound frågade också ifall de anställda trodde att den utbildning de har gått kommer att ge dem bättre möjligheter att göra karriär.

I Storbritannien, Irland och Danmark räknade en stor andel (fyra av tio) med att utbildningen skulle vara bra för deras karriär.

I Tyskland och Sverige trodde betydligt färre anställda att deras karriär skulle påverkas positivt, tre av tio.

Fakta

44 000 deltog

• Eurofound har mellan januari och juni 2010 frågat 44 000 anställda i 34 länder om hur deras arbetsliv ser ut.

• Undersökningen visar bland annat att de som får mest utbildning jobbar inom hälsovård, utbildning, offentlig administration samt för­svars- och finanssektorn. I samma sektorer uppger de anställda också att de behöver mer utbildning.

• Rapporten heter European wor­king conditions survey och görs var femte år. Den 12 april ska den presenteras i EU-parlamentet.