REPLIK LO-utredaren Mariann Björkemarken har svårt att ta in hur mycket positivt som jobbskatteavdraget har åstadkommit, svarar Katarina Brännström, riksdagsledamot.

Det är märkligt att läsa en LO-utredares bittra syn på jobbskatteavdraget. Mariann Björkemarken ondgör sig i Arbetet nummer 10 över reformen, den är fel, för dyr, skapar inga jobb och finansieringen kritiseras. Det finns tydligen inget gott med en reform som gett varje LO-arbetare motsvarande en extra månadslön mer i plånboken. Men varför så ensidigt skåpa ut något som de allra flesta LO-arbetare uppskattar, något som nu även Socialdemokraterna säger sig vilja ha kvar?

Sanningen är ibland knepig att ta till sig, särskilt om man fastnat i gamla tankebanor. Jobbskatteavdraget har varit positivt för Sverige och samhället. Att världens mest högskattade arbetare nu fått mer kvar i plånboken, att köpa varor och tjänster för skapar tillväxt. Vad tycker då Björkemarken om tidigare skattereformer, som avskaffandet av arvs- och gåvoskatten som Socialdemokraterna drev igenom? Vad gav detta för jobb eller minskade klyftor och var fanns LO:s analys och kritik då?

Att Sverige ligger i topp ekonomiskt och har lägre arbetslöshet än de flesta andra är fakta som talar för sig själv. Men även om jobbskatteavdragen inte skulle lett till fler jobb, som LO-utredaren påstår, så kan vi ändå konstatera att statens skatteintäkter nu är högre än tidigare. Pengar som används till välfärdens kärna. Vi moderater gläds åt att de ekonomiska skillnaderna har minskat under de senaste tio åren, trots senaste årens kris. Sverige har klättrat i OECD:s välfärdsliga, fattigdomen har minskat och antalet hushåll med socialbidrag likaså.

Barnfamiljernas ekonomi har förbättrats mest, barnbidragen har höjts och bostadsbidragen har ökat för dem som behöver detta. Även socialbidragsnormen har höjts.

Tvärtemot vad Björkemarken menar, så har inte inkomstskillnaderna ökat på grund av jobbskatteavdraget. Men det har blivit mer lönsamt att arbeta. Det måste väl ändå vara viktigast att människor fått mer pengar att leva för, utan att dessa äts upp av fördyringar och inflation, oavsett vad de heter? Att kalla ett ekonomiskt tillskott som ju faktiskt jobbskatteavdraget är och som är mycket större än de löneförhöjningar som LO förhandlat fram, för ”klassisk högerpolitik” är ett gott betyg för vår politik!

Katarina Brännström