Medlingsinstitutet ska aktivt kunna stödja jämställda löner anser Kommunal som vill att LO ska verka för att myndighetens uppdrag ändras, men förslaget får nobben av LO-styrelsen.

Att Kommunal, eller andra kvinnodominerade förbund inte kan räkna med stöd från Medlingsinstitutet (MI) när de kräver

LO-samordningens jämställdhetspott, har LO-Tidningen tidigare berättat. Myndigheten anser att deras uppdrag är att se till så att den internationellt konkurrensutsatta sektorn sätter lönenormen för alla andra, vilket i år innebär löneökningar på 2,6 procent.

Kommunal anser att Medlingsinstitutet gör en för strikt tolkning av sitt uppdrag. I en motion till LO-kongressen kräver förbundet att LO ska föreslå förändringar av uppdraget så att Medlingsinstitutet aktivt kan stödja förändringar mot mer jämställda löner genom att vissa grupper tillåts få större löneökningar än andra vid medlingar.

I motionen skriver förbundet att det aldrig varit LO-förbundens avsikt att märket ska anges med två decimaler och att Medlingsinstitutet ska se till så att det följs till punkt och pricka av alla andra.

Kommunal konstaterar också att vissa branscher ändå kommer att få ut mer på grund av lokal löneglidning, och att myndighetens tolkning av sitt uppdrag cementerar de löneskillnader som finns mellan mans- och kvinnodominerade sektorer.

LO instämmer till stor del i Kommunals kritik av hur Medlingsinstitutet tolkar sitt uppdrag. I sitt svar på motionen skriver LO-styrelsen att LO redan tidigare kritiserat myndigheten för att den gör det svårt för facket att uppnå en rättvis och jämställd lönestruktur. LO anser också att värdediskrimineringen mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden i stor utsträckning ignoreras i Medlingsinstitutets analyser.

Trots de föreslår LO-ledningen att motionen från Kommunal får avslag på kongressen eftersom en ändring av Medlingsinstitutets uppdrag skulle innebära betydande risker.

”Utvidgade befogenheter, för Medlingsinstitutet, kan leda till en icke önskvärd statlig inblandning i lönebildningen” skriver styrelsen i sitt utlåtande.

LO-kongressen hålls i Stockholm den 25-28 maj.