Hur blev fackföreningsrörelsen socialdemokratisk? Historikern Björn Horgby har skrivit ett stort verk om makten över facket.

På några årtionden utvecklades Sverige från ett fattigt land i Europas utkant till en ledande välfärdsstat. Fackföreningarna bidrog starkt till att göra den omvandlingen möjlig, hävdar Björn Horgby i sin bok Kampen om facket. Det nära samarbetet mellan stat och näringsliv, den höga tillväxten och uppbyggnaden av trygghetssystemen hade en disciplinerad fackföreningsrörelse som förutsättning.

Att fackföreningsrörelsen skulle bli just socialdemokratisk var inte givet. Med protokoll och andra dokument, hämtade från Norrköping, ger Björn Horgby konkreta och inte alltid vackra exempel på hur kommunister inom fackföreningarna motas ut och den socialdemokratiska hegemonin säkras.

Analysen utgår från ”välfärdsberättelsen”, den socialdemokra­tis­ka historieskrivningen av Sveriges väg från den tidiga industrialismens nöd till välfärdssamhället. Berättelsens pekar ut en tydlig färdriktning: från rösträttsstriden mot uppbyggnaden av ”det starka samhället” och, någonstans i framtiden, det utopiska folkhemmet.

I berättelsen intar den socialdemokratiska arbetarrörelsen en patriarkal ställning, enligt Björn Horgby. Den utlovar välfärdsleveranser – men förutsätter också samförstånd, effektivitet, rationalitet, klassallianser och undvikande av konflikter.

Rörelsen hålls samman av en särskild skötsamhetsmoral, och en stark kollektiv identitet. Denna omfattar inte bara facket och partiet, utan också ABF, Folkets hus, kooperationen, Broderskapsrörelsen – ett helt nätverk. Den som råkar handla i en annan butik än Konsum blir snabbt korrigerad.

Men välfärdsberättelsen visar sig bräcklig. Under 1980-talets ekonomiska stagnation uteblir väl­färdsleveranserna, som givit berättelsen legitimitet. Allt börjar erodera. Demokratin urholkas, politiken slår till reträtt, S-regeringar avreglerar ekonomin.
Socialdemokraterna distanserar sig till facket. 1994 är facket, med Göran Perssons ord, ett särintresse bland andra.