De rödgröna drev i dag igenom ett stopp för rut- och rotavdrag för svenskar som bor i utlandet.

Det blev en majoritet för stoppet vid dagens sammanträde i skatteutskottet sedan också Sverigedemokraterna bestämt sig för att rösta för ett stopp. Utskottet har nu gått ut med ett yttrande där man ställer sig bakom rödgrönas förslag och föreslår riksdagen att ”bifalla förlaget att skatteavdrag endast ska lämnas för hushållsarbeten utförda i Sverige”.

Förslaget kommer att läggas fram i riksdagen om cirka två veckor. Antas det så måste regeringen följa riksdagens beslut.

– Med största sannolikhet kommer förslaget att gå igenom eftersom det nu finns en majoritet för det, säger Emma Wallrup (V), vikarierande ledamot i skatteutskottet. Själva har vi alltid varit mot avdragen, oavsett var de sker, eftersom det gynnar höginkomsttagare och motverkar jämställdheten.

Enligt Socialdemokraterna har avdragen för utlandsjobb inte bidragit till att skapa nya arbeten eller minska svartarbete i Sverige, vilket var syftet när rut- och rotavdragen infördes.

– Vi tycker att rut och rot är till för att skapa jobb i Sverige och inte på solkusten. Jag utgår från att regeringen nu behandlar detta med skyndsamhet, säger Leif Jakobsson, Socialdemokraternas talesman i utskottet, till TT.

Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow (M) är kritisk till socialdemokraternas agerande.

– Det här är inget annat än en meningslös plakatpolitik, som riskerar att leda till fördragsbrott, där notan skickas till de svenska skattebetalarna”, säger han till TT.

Han håller med om att motivet till att införa rut- och rotavdragen var att skapa jobb i Sverige och att göra svarta jobb vita. Det finns ingen önskan från alliansen att utsträcka avdragen utanför Sverige. Det är en anpassning till EU-rätten, hävdar han.

Enligt skattemyndigheten gör utlandsboende svenskar avdrag för 70 miljoner kronor.