Ingvar Kamprad får och ger en kram vid öppningen av Ikeavaruhuset i Haparanda 2006.

Foto: Tomas Oneborg

Ingvar Kamprad ger och får en kram vid invigningen av Ikeavaruhuset i Haparanda 2006.

 

Ingvar Kamprad är världens fjärde rikaste person. En undersköterska i Sverige skulle behöva jobba i över en miljon år för att samla ihop till hans förmögenhet på 283 miljarder kronor.

Nyhetsbolaget Bloomberg har tagit fram ett miljardärsindex för att bedöma vilka personer i världen som har störst förmögenhet.
Rikast är mexikanen Carlos Slim som grundat telekomföretaget America Movil. Hans förmögenhet bedöms vara 457 miljarder kronor. 
På fjärde plats hamnar Ingvar Kamprad som bedöms vara god för 283 miljarder kronor. 
Om en undersköterska, som tjänar 21 900 i månaden, skulle vilja samla ihop till samma förmögenhet som Ikeas grundare skulle hon eller han behöva arbeta i en miljon åttiotusen år, då har vi inte räknat med avdrag för skatt eller levnadsomkostnader.

– Det är hiskliga skillnader mellan hur tillgångarna är fördelade, säger LO-ekonomen Jeanette Bergström.

Hon har varit med om att ta fram en LO-rapport där maktelitens inkomster jämförs med industriarbetares. De högst uppsatta inom näringslivet, politiken och samhället tjänar i genomsnitt 17 gånger mer än en industriarbetare och skillnaden ökar.

– Tjänar man två eller tre gånger mer än en industriarbetare har man en väldigt bra lön. Jag förstår inte riktigt vad man ska göra med mer pengar utöver det. Det är obegripligt. Det verkar vara en sorts tävlan om att vara märkvärdig, säger Jeanette Bergström.

Hon är dock tveksam till poängen med att jämföra inkomster med förmögenheter.

– Det är inte en relevant jämförelse ur ett vetenskapligt perspektiv. Ingvar Kamprads miljarder ligger inte i hans plånbok utan pengarna är låsta i företag.

Jeanette Bergström är dock övertygad om att skillnader i tillgångar påverkar hur samhällen formas.

– I USA sitter tio gånger fler i fängelse per capita än i Sverige. Det finns flera orsaker till det men delvis beror det på att de sociala skillnaderna är stora, säger hon.