Papporna har ökat sitt uttag av föräldraledigheten för trettonde året i rad, visar TCO:s pappaindex för 2011. Men ökningstakten har mattats av något.


TCOs pappaindex lanserade år 2000. Indexet är en sammanvägning av två siffror: pappors andel av uttagna föräldradagar och andelen män av föräldralediga. Om pappa och mamma delar lika på föräldraledigheten blir indexvärdet 100.

Andelen föräldradagar som tas ut av pappor har alltså ökat något medan andelen pappor som tar ut föräldrapenning i princip stått still under 2011 jämfört med år 2010.

Pappindex för riket har ökat från 40,9 år 2010 till 41,9 förra året. 
Det innebär att fördelningen mellan kvinnor och män fortfarande är mycket ojämn. Mer än tre fjärdedelar av alla dagar tas ut av mammorna samtidigt som det finns en grupp män som inte tar ut någon föräldraledighet alls.

– Det går åt rätt håll, men det hade gärna fått gå fortare, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i en kommentar till årets pappaindex.

Attityder på arbetsplatsen har stor betydelse för att fler män ska ta ut föräldraledighet, därför är det viktigt att också arbetsgivare satsar mer medvetet på att förändra attityder på arbetsplatsen, understryker Eva Nordmark.

TCO:s pappaindex finns även på läns- och kommunnivå. Årets och tidigare års etta är Västerbottens län med ett indexvärde på 48,2. Tvåan, Uppsala län, har 47,2. Trea är Gotlands län som har ökat från 40,4 år 2010 till 46,8 förra året.
 Det län som försämrat sitt resultat mest är Södermanlands län, som åker från en niondeplats till artonde under samma tidsperiod.

Årets etta på kommunlistan är Knivsta med ett index på 59,8. Därefter kommer Robertsfors med 57,1 och sedan Hammarö med ett index på 53,4.