Den 16 januari skärpte Migrationsverket kraven för arbetstillstånd i åtta branscher.

Det gäller hotell- och restaurang, städ, bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad, service och bemanning. Ar­betsgivaren ska visa att det finns pengar till lön i minst tre månader.

– Vår förhoppning är att enbart den omständigheten att vi skärper tillämpningen sänder signaler till arbetsgivarna att vi har koll på ett annat sätt än tidigare. Vi vill rensa upp bland de företag som inte har rent mjöl i påsen, säger Alejandro Fir­po, enhetschef på Migrationsverket.

Vore det inte bättre att kolla vilken lön som faktiskt betalas ut?

– När det finns kollektivavtal besöker facket arbetsplatserna och kontrollerar att utländska medborgare inte blir utnyttjade. Vi kan inte göra efterhandskontroller utan tydlig misstanke om att människor utnyttjas.

Migrationsverket kontrollerar anställningserbjudanden. Varför kontrollerar ni inte anställningsavtalen?

– Svaret på den frågan är enkelt. I lagen står det uttryckligen att vi ska granska anställningserbjudanden.