Rika är hänsynslösare i trafiken, oftare otrogna och ljuger mer än fattiga, enligt en artikel i en ansedd amerikansk vetenskaplig tidskrift.

– De rika ser mer positivt på girighet än fattiga och det kan vara en orsak till att deras beteende är mer oetiskt, säger psykologen Stéphane Côté på Handelshögskolan i Toronto.

I sju olika experiment har han tillsammans med andra forskarkolleger undersökt skillnaden i beteende mellan rika och fattiga.

Deras resultat har publicerats i en artikel i den ansedda amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Enligt artikeln är rika och välutbildade en större tendens att ljuga, vara otrogna och strunta i trafikregler.

I ett experiment lurpassade forskarna vid vägar för att observera skillnaden i körstil mellan de som kör dyra och billiga bilar, skriver affärstidningen The Wall Street Journal.
Vid en stoppskylt observerades 250 bilar.

I gruppen som körde de dyraste fordonen struntade 30 procent att stanna helt vid stoppskylten. I den grupp som körde billigare bilar var motsvarande siffra endast 8 procent.

Deras observationer visade också att de som kör dyra bilar är sämre på att släppa fram fotgängare.

I ett annat experiment ställdes en stor skål med godis fram. Försöksledaren sa att sötsakerna egentligen var avsedda för barn men att de vuxna också fick ta. De som hade mest pengar tog i genomsnitt dubbelt så mycket som de som hade mindre pengar.
Forskarna undersökte också benägenheten att fuska. 
De lät försökspersoner spela ett tärningsspel på datorn. Experimentet visade att de rikaste oftare räknade ”fel” och fick ett högre resultat i spelet än vad de egentligen skulle ha haft.

Försökspersonerna fick vid ett annat tillfälle också svara på frågor om hur det såg på moral och sin syn på girighet. Svaren visade att rika såg mindre allvarligt på otrohet och att de var mer positiva till girighet.