2011 var ett bra år på arbetsmarknaden – men inte för de långtidsarbetslösa. Antalet människor som gått arbetslösa i minst två år ökade med 17.000 till 65.000. Av dem är 5.000 ungdomar mellan 18 och 24 år, en ökning med drygt 60 procent på ett år.

De kortutbildade har det tuffast. Arbetsförmedlingens siffror för 2011 talar sitt tydliga språk. Arbetslösheten var 17,8 procent bland dem som har enbart grundskola, 7,9 bland dem som har fått ut gymnasiet och 5,0 procent bland folk med högskoleutbildning.

Arbetslösheten bland utrikes födda var 26,5 procent förra året. Det motsvarar 85.000 människor – plus 7.000 sedan 2010.

Knappt 21.000 personer som utförsäkrats från sjukförsäkringen lämnade det som kallas för arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen under 2011. 1.200 av dem fick jobb.

Det totala antalet arbetslösa minskade 34.000 till 377.000. Av dem var 206.000 öppet arbetslösa och 171.000 deltog i program i medeltal under 2011. Antalet sysselsatta ökade med 93 000 till en ny rekordnivå på 4,52 miljoner.

Året började starkt men ökningen kom av sig i slutet av 2011.

– Förra året var mycket starkt på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade för alla grupper. Men förbättringen tappade fart under slutet av 2011. Mycket talar för fallande sysselsättning med stigande arbetslöshet som följd, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson i ett pressmeddelande.

Finansbranschen och vård och omsorg skapade flest nya jobb – plus 25.000 i båda branscherna. Information och kommunikation ökade med 15.000 jobb – de flesta i databranschen.

Industrin ökade med 11.000 jobb.

46.000 varslades om uppsägning under 2011 – 2.000 fler än under 2010. Varslen var flesta i slutet av året. 6 500 varslade i november är toppnoteringen. Industrin varslade mest. Där lades vart tredje varsel.

Gävleborg i topp

Gävleborgs län har högst arbetslöshet – 11,4 procent. Grannlänet Uppsala län har Sveriges lägsta arbetslöshet – 6,2 procent. Siffrorna är Arbetsförmedlingens medeltal för hela 2011.

Antalet arbetslösa minskade mest i Jönköpings län – minus 13,6 procent. Orsaken är att det gick bättre för industrin under 2011.

Ett enda län redovisar fler arbetslösa 2011 än 2010. Antalet arbetslösa på Gotland ökade med 2,6 procent.