Skyddsombuden ville titta på lokförares arbetstider. SJ sade blankt nej. Uppgifterna var inte tillgängliga och även om de vore det skulle det strida mot personuppgiftslagen att lämna ut dem. Nu stämmer Seko SJ för brott mot arbetsmiljölagen och kräver sammanlagt 600 000 kronor i skadestånd.

Sex Seko-skyddsombud i Stockholm begärde ut arbetstidsrapporterna för ett urval lokförare för att kunna göra en bedömning av deras arbetsmiljö. Skyddsombuden hänvisar till en forskarrapport som slår fast att de oregelbundna arbetstiderna är det största arbetsmiljöproblemet för lokförarna. Natt- och skiftarbetet under dygnets alla timmar har stor betydelse för både deras hälsa och trafiksäkerheten. Mellan 20 och 30 procent av lokförarna lider av kroniska sömnstörningar.

Skyddsombudens syfte är att göra en ordentlig analys av den faktiska arbetstidsförläggningen för att se om det behövs förebyggande återgärder, exempelvis i form av kortare arbetspass och mer vila mellan passen.

Den information som skyddsombuden får ta del av i dag är en mycket övergripande statistik över sjukfrånvaron och övertiden.  För att göra en trovärdig bedömning av lokförarnas arbetsmiljö är det inte tillräckligt, anser skyddsombuden. De vill kunna utvärdera om lokförarna får de viloperioder som de ska ha. Övertid är visserligen viktig, men även förläggningen av arbetstiden har stor betydelse för kroppens behov av sömn och vila.

SJ hävdar att frågorna redan tas upp i den partsgemensamma arbetsmiljökommittén och att både övertid och sjukfrånvaron bland lokförare ligger på en låg nivå. Dessutom hävdar SJ att de uppgifter som skyddsombuden begärt ut inte är tillgängliga och att det skulle krävas extra arbetsinsatser att ta fram dem.

Men enligt skyddsombuden, som begärt arbetstidsrapporter för ett urval icke namngivna lokförare, finns uppgifterna redan, som underlag för att betala ut rätt lön.

Genom att vägra lämna ut uppgifterna har arbetsgivaren hindrat skyddsombuden i deras arbete, vilket är ett brott mot arbetsmiljölagen, konstaterar fackets juridiska ombud Ellinor Gudmundsson, vid LO- TCO Rättsskydd, i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Att hindra skyddsombud från att fullgöra sina uppgifter strider även mot förtroendemannalagen, påpekar hon.

Ellinor Gudmundsson yrkar 150 000 kronor till facket och 75 000 kronor var till de sex skyddsombuden i allmänt skadestånd.

FAKTA: Så säger lagen

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombudet en omfattande rätt att ta del av handlingar och övrig information som har betydelse i skyddsombudets arbete.
Det är skyddsombudet som i första hand avgör om den begärda informationen är av sådan betydelse.