Lärarutbildningen lockar allt färre studenter, enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund. Facket kräver nu att statusen för läraryrket höjs.

– Arbetsgivarna måste våga, och vilja, göra en satsning på lärarkåren – grundskolans och gymnasieskolans lärare – annars kommer allt färre att välja läraryrket, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till undersökningen.

Förra året fanns det precis en sökande till varje studieplats på grundlärarutbildningen. År 1982 var det 7,5 sökande per utbildningsplats. En viktig förklaring till att yrkets popularitet minskat är, enligt facket, att lönerna halkat efter. Om lärarlönerna köpkraftskorrigeras ligger de svenska lönerna på samma nivå som i Grekland och Portugal medan lärare i Tyskland och Danmark tjänar mer än dubbelt så mycket som sina svenska kollegor.

Lärarnas riksförbund konstaterar också att lärarna haft betydligt sämre löneutveckling än andra yrkesgrupper i Sverige. Facket kräver därför löneökningar på 10 000 kronor i månaden i årets avtalsrörelse. Enligt Metta Fjelkner är rejäla lönelyft en förutsättning för att studenterna ska lockas tillbaka till läraryrket.

– Den här trenden är ohållbar. Skolans huvudmän måste nu på allvar satsa på lärarnas löner och arbetsvillkor. Sverige har inte råd med denna utveckling, säger hon.