Ett nytt lagförslag om försämringar i rätten till ledighet för fackliga studier är på väg till riksdagen. En omstridd försämring ströks i våras. Facklig utbildning ska precis som nu vara möjlig från dag ett – men förslaget innehåller mer.

– Massiva fackliga protester fick regeringen att backa. Nu är det dags att protestera igen, säger Carin Wallenthin, chef på IF Metalls facklig-politiska enhet.

Protesterna har redan börjat. Bara under helgen fick Carin Wallenthin ett 50-tal kopior på e-brev från klubbar och enskilda medlemmar med protester till riksdag och regering. På Facebook finns gruppen ”Rör inte min studieledighetslag” och flera klubbar tänker ta uttalanden i protest på sina årsmöten.

Facket fruktar att det ska bli svårare för nyanställda att gå en facklig introduktionskurs, även om det ursprungliga förslaget om minst sex månaders anställning är borta. Det beror på att arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten utan att informera facket. Bara den som ska gå kursen får besked.

– Det är ett sätt att runda facket. Jag ser det som illvilja. Det vore en sak om våra introduktionskurser vore ett bekymmer ute på företagen och orsakade en massa centrala förhandlingar, men så är det inte, betonar Carin Wallenthin.

Kurserna ger grundkunskaper om spelreglerna på arbetsmarknaden, arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter, om facket, avtalsförsäkringarna och förbundens medlemsförsäkringar.

Bara IF Metall utbildar ungefär 6 000 nya medlemmar varje år. Deltagarna är ungdomar som inte har fått lära sig särskilt mycket om arbetslivet i skolan.

– De får inte bara facklig information utan även samhällsinformation. Även arbetsgivarna tjänar på att de får välutbildad personal, tycker Johan Andersson, S-riksdagsman från Motala och ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Det här är tredje gången som lagförslaget är på väg till riksdagen. Det första förslaget dök upp på våren 2010.

Nu  har regeringen aviserat att förslag nummer tre ska överlämnas till riksdagen den 20 mars.

– Jag börjar bli luttrad. Frågan är om det är samma förslag som senast eller om det har ändrats igen, säger Johan Andersson.

Om regeringen håller tidtabellen kan riksdagen fatta beslut i vår. Den 20 mars är sista datum för att riksdagen ska hinna med att behandla förslaget före sommaruppehållet.

Senast var Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motståndare till förslaget. Det återstår att se om de partierna går på samma linje även denna gång.

Nästa fråga är vad Sverigedemokraterna säger.