DOKU.”Agnieska Kotlarek, Mary Usma och Sado Djalo är alla viktiga kuggar i EU:s ekonomi. Tack vare deras låga löner och osäkra arbetsförhållanden hålls produktionskostnaderna nere och därmed också konsumtionspriserna på allt ifrån sallad och husbyggen till städning, äldreomsorg och barnpassning.”

Rebecka Bohlin gör på 150 små sidor ett berömvärt svep från djupintervjuer med låglöneanställda i Sverige, England och andra länder till övergripande beskrivningar av prekariatets plats i ekonomin, för att sluta med en uppmaning till nya fackliga strategier och allianser, med goda utländska exempel, som det brittiska Justice for Cleaners.

Veckans DOKU

De osynliga. Om europas fattiga arbetarklass

Författare: Rebecka Bohlin
Förlag: Atlas reportage