Arbetsplatser och personalutrymmen ska ha lämplig temperatur, enligt Arbetsmiljöverkets regler.

Temperaturen vid stillasittande arbete ska vara 20–24 grader vintertid och 20–26 grader sommartid. Vid rörligt eller fysiskt ansträngande arbete rekommenderas 14–15 grader.

Det finns särskilda regler för inomhusklimatet i skolor och kylda lokaler, till exempel i livsmedelsbranschen.

Arbetsplatser utomhus ska ”så långt som möjligt” vara utformade så att arbetstagarna skyddas mot ”väder och vind”.

Men vilken temperatur som kan godtas måste bedömas från fall till fall, eftersom den upplevda kylan också påverkas av luftfuktigheten och hur hårt det blåser.

Det kan också finnas regler i kollektivavtal som säger att arbetet ska avbrytas vid vissa temperaturer.

I extrem kyla kan kläder räknas som person­lig skyddsutrustning.

Det vill säga arbetsgivaren ska inte räkna med att arbetstagaren har egna kläder för att skydda sig mot ett sådant klimat.

Dessutom ska arbetsgivaren se till att de anställda har möjlighet till pauser i uppvärmda utrymmen.

– Det finns visserligen inga fasta gränser för hur kallt det får vara utomhus, men arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning och se till arbetstagarna har tillgång till skyddsutrustning i form av kläder, handskar och underställ, säger Johan Isaksson, jurist Arbetsmiljöverket.

Tycker du det är för kallt på din arbetsplats ska du i första hand vända dig till din chef och i andra hand till skyddsombudet.

Vid extrem låga temperaturer kan det finnas behov av fler åtgärder, exempelvis sänkning av arbetstakten, begränsning av arbetstiden eller längre pauser.