En SD-medlem med förtroendeuppdrag som uteslutits från Transport stämmer facket i Stockholms tingsrätt och vill ha tillbaka sitt medlemskap.

I samband med valet 2006, kyrkovalet 2009 och valet 2010 uteslöt Transport ett tiotal aktiva sverigedemokrater från facket. En av dem, en kvinna med förtroendeuppdrag i partiet, stämmer nu facket i tingsrätten och vill ha tillbaka sitt medlemskap. Uteslutningen strider mot svensk rätt, hävdar kvinnan.

Men stämningsansökan har inte behandlats av tingsrätten ännu eftersom kvinnan inte betalat in anmälningsavgiften på 450 kronor.

Alla föreningar har rätt att utesluta medlemmar som motverkar föreningens syfte, anser Transport. Exempelvis är det en självklarhet att en medlem i en rojalistisk förening skulle kunna uteslutas ur en republikansk.

Martin Viredius, vice ordförande på Transportarbetareförbundet, understryker att uteslutningarna inte har något med partimedlemskap eller politiska åsikter att göra.

– De som har uteslutits är aktiva företrädare för SD. Vi har bedömt att deras agerande går stick i stäv med Transportarbetareförbundets grundläggande principer om lika behandling, säger han.

Om SD:s politiska program skulle bli verklighet i Sverige skulle det få katastrofala följder för Transports medlemmar, förklarar Martin Viredius.

– Skulle man tillämpa de nationalistiska principerna som står i partistadgan skulle en stor del av våra medlemmar kastas ut ur landet.

Andra LO-förbund har valt att en annan linje. Aktiva SD-medlemmar får vara med i facket, men tillåts inte ta fackliga uppdrag.

Transport menar att det måste finnas en utslutningsgrund för att kunna hindra en medlem från att ta uppdrag.

Enligt Martin Viredius har frågan inte prövats i domstol tidigare.

– Det finns domar från 1940-talet som tillåter nazister att vara med i facket. Men då kunde man inte vara med i a-kassan om man inte var medlem i facket, säger han.

Transport förklarar på sin hemsida varför man utesluter aktiva sverigedemokrater.