Allvarliga olyckor med truckar får Arbetsmiljöverket att satsa på fler tillsynsbesök.

Varje år sker nästan 800 olyckor med truckar inblandade. Olyckorna kan bli väldigt allvarliga, och nu drar Arbetsmiljöverket igång en satsning på tillsynsbesök.

600 inspektioner planeras i Syd- och Västsverige, och de kommer särskilt fokusera på hur arbetsplatser förebygger arbetsplatsolyckor och belastningsskador.

– Vi gjorde en sådan här satsning för några år sedan, men vi kan se i statistiken att vi fortfarande behöver vara aktiva med den här frågan, säger Urban Olsson, biträdande distriktschef vid Arbetsmiljöverket.

Olyckorna blir ofta omfattande, och skador på ben och fötter till exempel ger ofta en lång rehabilitering. Att olyckor fortfarande är vanliga anser Urban Olsson beror på att det är lätt att bli hemmablind på arbetsplatsen.

– Mycket handlar om hur man använder trucken, så man måste vara noga med att ge introduktion till nya anställda och se till att de har både teoretisk och praktisk erfarenhet.

Under denna satsning kommer fokus att ligga på partihandeln, med besök på allt från stora grossister till stormarknader.

– På stormarknadet kan det finnas en annan problematik, som att de som ska köra trucken inte gör det regelbundet och glömmer bort rutinerna. I de här miljöerna kan det också vara viktigt att även de som inte kör truck är medvetna om riskerna, säger Urban Olsson.