För tuffa regler gör att få fastnar i nätet. Därför föreslår regeringen att sanktionerna i a-kassan mildras.

Om en arbetssökande med a-kassa motsätter sig ett erbjudet jobb eller på annat sätt bryter mot reglerna i arbetslöshetsförsäkringen ska den arbetslöse straffas med helt eller delvis indragen a-kassa. Men arbetsförmedlarna rapporterar inte alltid regelbrotten eftersom de ofta anser att följderna för den enskilde är för hårda.

Därför föreslår arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) mildare sanktionsbestämmelser. Tanken är att fler ska fastna i kontrollerna men med snällare påföljd, till att börja med en varning.

– Det blir då tydligare och mer rättssäkert, säger Hillevi Engström till TT.

En proposition från regeringen väntas senare i år och de nya reglerna skulle kunna börja gälla från nästa sommar.

– Men för de allra flesta kommer det inte att bli någon förändring, fortsätter Engström.

Förändringen hänger också ihop med att Arbetsförmedlingen håller på att införa ett nytt datasystem som gör det enklare att administrera uppgifterna från de arbetssökande. Därmed blir det också enklare att kontrollera att de arbetssökande lever upp till reglerna för att få a-kassa.