Andelen som jobbar deltid inom detaljhandeln ökade från 53 till 56 procent mellan åren 2006 och 2010. Av en gemensam rapport från Handelsanställdas förbund och Svensk Handel framgår att 82 procent som jobbade deltid 2006 fortfarande gjorde det fem år senare. 66 procent av kvinnorna och 37 procent av männen hade deltidsanställningar.

I de flesta fall rör det sig om påtvingade deltider, enligt Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.